By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, 2008, č. 25, 23. 6., s. 46-49
Annotation: Rozhovor s L. Vaculíkem u příležitosti čtyřicátého výročí vydání výzvy Dva tisíce slov. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku.
Article
2
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2007, č. 10, 6. 3., s. 7
Annotation: Článek o výstavě v Národním muzeu a rozhovor s L. Vaculíkem a J. Seifertovou.
Article
3
by Přibáň, Michal, 1966-, Piorecká, Kateřina, 1976-, Šámal, Petr, 1972-, Blahynka, Milan, 1933-, Brousek, Antonín, 1941-2013, Bělíček, Pavel, 1946-, Bílek, Petr, 1950-, Břeský, Dušan, 1920-, Chalupecký, Jindřich, 1910-1990, Chvatík, Květoslav, 1930-2012, Doležal, Václav, Dostál, Vladimír, 1930-1975, Dresler, Jaroslav, 1925-1999, Fidelius, Petr, 1948-, Havel, Václav, 1936-2011, Hejl, Vilém, 1934-1989, Hájek, Jiří, 1919-1994, Janoušek, Pavel, 1956-, Jedlička, Josef, 1927-1990, Jungmann, Milan, 1922-2012, Kliment, Jan, 1921-1993, Klíma, Ivan, 1931-, Kohout, Pavel, 1928-, Kratochvil, Jiří, 1940-, Král, Petr, 1941-2020, Liehm, A. J. 1924-2020, Lukeš, Emil, 1929-2007, Lukeš, Jan, 1950-, Novotný, Vladimír, Pelc, Jaromír, 1952-, Peterka, Josef, 1944-, Přibský, Vladimír, 1932-, Rybák, Josef, Rzounek, Vítězslav, 1921-2001, Seifert, Jaroslav, 1901-1986, Skácel, Jan, 1922-1989, Sobotecký, Josef, Sýs, Karel, 1946-, Trávníček, Jiří, 1960-, Veis, Jaroslav, 1946-, Vladislav, Jan, 1923-2009, Vlašín, Štěpán, 1923-2012, Vohryzek, Josef, 1926-1998, Vybíral, Zbyněk, 1961-, Šimečka, Milan, 1930-1990, Čejka, Jaroslav, 1943-, Černík, Michal, 1943-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005.
Annotation: Závěrečný svazek antologie (údaje o původním otištění statí viz v Ediční poznámce, s. 509-529), s oddíly: Prolog. My a oni, oni a my (s....
Book
5
by Havel, Václav, 1936-2011, Kostohryz, Josef, 1907-1987, Kundera, Milan, 1929-, Skácel, Jan, 1922-1989, Šiklová, Jiřina, 1935-2021
Published Praha : Památník národního písemnictví v nakladatelství Jalna, 2001.
Annotation: Příležitostný sborník obsahuje výběr ze Seifertovy publicistiky, některé dobové ohlasy jeho díla, několik dosud nepublikovaných dokumentů...
Book
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 15, 19. 1., s. 12
Annotation: Vzpomínková úvaha, v níž se L. V. přiznal k autorství televizního projevu J. Seiferta k činu J. Palacha. V rubrice Poslední slovo.
Article
7
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 20, 1990, č. 1, únor, s. 136
Annotation: Fejeton u příležitosti udělení Nobelovy ceny J. Seifertovi; přetištěno z: Listy, 15, 1985, č. 1, s. 16-17, únor.
Article
8
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 15, 1985, č. 1, únor, s. 16-17
Annotation: Nobelova cena za literaturu; fejeton u příležitosti jejího udělení.
Article
9
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 17, 1985, č. 1 (185), leden, s. [1]
Annotation: U příležitosti udělení Nobelovy ceny J. Seifertovi.
Article
10
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. 4, 1985, s. 279-281
Annotation: Fejeton o udělení Nobelovy ceny J. Seifertovi.
Article
11
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [11], listopad, s. 20-21
Annotation: Fejeton tematizující udělení Nobelovy ceny J. Seifertovi a zamyšlení, kdo jiný by mohl či měl být za Československo nominován (např. V. Havel...
Article
12
Published Toronto : Sixty-Eight Publishers, 1980.
Annotation: Obsahuje mj. esej: Patočka Jan, Pokus o českou národní filozofii a jeho nezdar (s. 15-44), nekrolog: Hájek Jiří, Jan Patočka (s. 50-55), úryvky...
Book