By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2010, č. 97, červen, s. 5
Annotation: Přetisk laudatia při udělení ceny Českého centra Mezinárodního PEN klubu.
Article
2
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2010, č. 1/2, leden/únor, s. 19
Annotation: Laudatio pronesené 7. 1. 2010 na Staroměstské radnici v Praze při udělení ceny českého PEN klubu I. Klímovi; s úvodní redakční poznámkou.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 213, 12. 9., s. 12
Annotation: Vzpomínka na akci Státní bezpečnosti, jež v září 1978 překazila v Praze předání Ceny Jiřího Koláře slovenskému disidentovi; v rubrice...
Article
4
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 38, červen, s. 26
Annotation: Zpráva a laudatia.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 20, 15. 5., s. 11
Annotation: Zpráva o prvním udělení cen Akademie literatury české 10. 5. 2006 v Zrcadlové kapli Klementina v Praze; se stručnými biografickými poznámkami...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 5, 30. 1., s. 2
Annotation: Zpráva; s čerstvým komentářem laureáta.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 21, 25. 1., s. 17
Annotation: Krátký rozhovor u příležitosti ocenění L. V.
Article
8
9
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 137, 13. 6., příl. Slovo na víkend, s. 11
Annotation: Rozhovor s L. V. mj. o Remarquově ceně, která mu bude udělena 20. června v Osnabrücku.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 253, 29. 10., s. 16
Annotation: Řád T. G. Masaryka; k očekávanému udělení řádu 28. 10.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 28, 16.-22. 7., s. 4
Annotation: Zdůvodnění rozhodnutí ocenit novelu literární cenou Pegasus.
Article
12
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 1, 1992, č. 8, 16. 6., s. 12
Annotation: Pegasus; o literární ceně a první oceněné knize Martina M. Šimečky Džin.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. [1], 1988, č. 1, leden, s. 18
Annotation: Cena Jaroslava Seiferta; s uvedením Vaculíkovy poznámky o vlastní fejetonové tvorbě.
Article