By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 115, 17. 5., s. 12
Annotation: Fejeton; v rubrice Poslední slovo.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 214, 14. 9., s. 12
Annotation: Fejeton o fenoménu tištěné knihy a komiksu; u příležitosti knižních veletrhů v Lysé nad Labem a Havlíčkově Brodě v rubrice Poslední slovo.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 239, 13. 10., s. 12
Annotation: Fejeton o spisovatelově domácí knihovně; v rubrice Poslední slovo.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 101, 29. 4., s. 12
Annotation: Fejeton v rubrice Poslední slovo.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 235, 9. 10., s. 12
Annotation: Fejeton o procesu literární tvorby a vnímání literárního díla.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 63, 15. 3., s. 1 a 10
Annotation: Úvaha o diskutovaném návrhu architekta J. Kaplického; s kresbou L. Vaculíka. - K témuž i názory v rubrice Dopisy redakci.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 242, 17. 10., s. 14
Annotation: O svých dojmech z veletrhu; v rubrice Poslední slovo.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 14, 3. 4., s. 1
Annotation: Tradiční fejeton vyjmenovávající některé autory Vaculíkovi darovaných knih.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 18, 26. 4., s. 11
Annotation: Glosa doporučující některé přečtené knižní tituly.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 48, 24. 11., s. 10
Annotation: Referát o stejnojmenném sympoziu, pořádaném Obcí spisovatelů, Radou uměleckých obcí a kulturní komisí Asociace krajů; mj. o příspěvcích...
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 246, 22. 10., s. 12
Annotation: O vztahu čtenáře a knihy a o autorském čtení; v rubrice Poslední slovo.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 111, 14. 5., s. 14
Annotation: Fejeton k ukončenému knižnímu veletrhu.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 52/1, 27. 12., s. 4
Annotation: Poznámka k otištěným příspěvkům J. Stránského a L. Vaculíka na festivalu české kultury v Berlíně, pořádaném Evropskou akademií a Českým...
Article
15
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 10, 2001, č. 27, 4. 7., s. 6
Annotation: Proneseno při uvedení sborníku o utváření zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích.
Article
16
In: Magazín AD. -- ISSN 0862-6952. -- Roč. 11, 2000, č. 11, listopad, s. 39
Annotation: O svých čtenářských zážitcích, mj. díle S. K. Neumanna.
Article