By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 94-97
Annotation: Portrét.
Article
3
4
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 11, 2019, č. 3, s. 52-75
Annotation: Studie pojednává o české literatuře v období humanismu. Zpochybňuje správnost takovéhoto označení a definuje pojem národního humanismu. Dále...
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 45-47
Annotation: Portrét; připojena báseň "V noci".
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 140-142
Annotation: Portréty dvou spisovatelů pocházejících ze Šumavy.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 2, s. 97-99
Annotation: Portrét.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 206-207
Annotation: Portrét.
Article
9
In: Západočeská dramata J. K. Tyla. -- S. 189-192
Annotation: Doslov k románu o J. K. Tylovi; s dalším uvedeným doslovem, "Medailonky" (s. 111-116), Obrazovou přílohou (s. 117-188), další obrazovou přílohou...
Book Chapter
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 5, s. 209-214
Annotation: Článek o životě a díle Jeronýma Pražského.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 5, s. 209-214
Annotation: Stať o J. Husovi, jeho době a životě a tvorbě.
Article
15
In: Variace pro čtyři hlasy. -- s. 82-89
Annotation: Doslov.
Book Chapter
16
Annotation: Kolektivní monografie, též s oddíly o literatuře, jejichž autorem je V. Viktora: Literární vývoj do stavovského povstání (s. 465-490, s kapitolami:...
Book
17
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Agriprint, 2014.
Annotation: Soubor fejetonů o literátech spjatých s Olomoucí; - s Úvodem (s. 5), Závěrem (s. 191), s poznámkou o autorovi (s. 223-213) a s doslovem V. Viktory.
Book
18
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 58, 2013, č. 1/2, s. 26-31
Annotation: Studie o stejnojmenné Šafaříkově sbírce básní, zejména po stránce motivů, verše a prozódie, též o hodnocení knihy literárními historiky.
Article
19
In: Domek pana Stilburyho. -- s. 92-93
Annotation: Doslov.
Book Chapter
20
by Drhovský, Karel, 1941-
Published Plzeň : Pro libris, 2013.
Annotation: Kalendář na rok 2014 tvořený povídkami připomínající pověsti; s uvedenou předmluvou.
Book