By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 12, 2001, č. 39, 10.-16. 10., s. 4
Annotation: Recenze; převzato z časopisu Echo.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 11, 2001, č. 153, 2. 7., příl. Společnost, ekonomika, politika, č. 26, s. 4 (8)
Annotation: Poznámka k vydání sborníku z konference; připojena k otištěnému úryvku z příspěvku Š. Vlašína.
Article
3
Annotation: Sborník z konference, mj. s uvedenými příspěvky. Téma konference: Ideový odkaz TGM - Česká otázka v procesu globalizace.
Book
4
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 11, 2000, č. 1, 5.-11. 1., s. 4
Annotation: Medailon.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 36, 12. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
8
9
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 9, 1998, č. 49/50, 23. 12. 1998-5. 1. 1999, s. 4
Annotation: Medailon.
Article
10
by Bartůňková, Jana, 1942-, Bauer, Michal, 1966-, Blažek, Petr, Budík, Miloslav, 1935-1999, Bártková-Durychová, Jiřina, 1920-, Charous, Emil, 1928-2017, Durych, Václav, 1930-2011, Fialová, Zuzana, Freiová, Ludmila, 1926-, Hetych, Josef, 1943-, Hora, Petr, 1958-2012, Hořínek, Zdeněk, 1931-2014, Jirásek, Bohumil, 1931-, Justl, Vladimír, 1928-2010, Kantůrková, Eva, 1930-, Kautman, František, 1927-, Koblížek, Vladimír, 1944-, Komárek, Karel, 1963 duben 29.-, Kovalčík, Zdeněk, 1952-, Kudrnáč, Jiří, 1953-, Med, Jaroslav, 1932-2018, Měšťan, Antonín, Novotný, Vladimír, Papoušek, Vladimír, 1957-, Pastyřík, Svatopluk, 1944-2020, Poslední, Petr, 1945-, Rodr, Josef, 1927-2007, Rydlo, Otakar, 1925-, Slavík, Ivan, Soldán, Ladislav, 1938-, Studnička, Pavel, 1946-2015, Suchý, Josef, 1923-2003, Triska, Jindra, Trávníček, Mojmír, 1931-2011, Urban, Vít, 1943-2002, Vlašín, Štěpán, 1923-2012, Vojtíšková, Marie, 1928-2012, Vondráček, Miloslav, 1963-, Vrána, Karel, 1925-2004, Zachová, Alena, 1954-, Škvorecký, Josef, 1924-2012, Štemberková, Marie, 1949-
Published Hradec Králové : Gaudeamus pro Obec spisovatelů Praha, 1997.
Annotation: Sborník (s prologem E. Kantůrkové a epilogem J. Suchého) příspěvků uspořádaných do oddílů: Dílo (s. 15-211), Místa (s. 213-258), Intermezzo...
Book
11
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 39, 3.-9. 10., s. 5
Annotation: Recenze; zejména o zobrazení: Čapek Karel.
Article
12
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 1, 4.-11. 1., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 14
Annotation: Recenze; Čapek Karel.
Article
14
15
In: Brněnský večerník. -- Roč. 19, 1988, č. 21, 1. 2., s. 4
Annotation: Recenze; Čapek Karel.
Article
16
17
Published Praha : Čs. spisovatel, 1988.
Annotation: Se studiemi: Zelinský Miroslav, Stopami života (s. 11-31); Poláček Jiří, Domnívám se, že jsem novinář... (s. 32-47); Blahynka Milan, Básník...
Book
18
In: Brněnský večerník. -- Roč. 14, 1983, č. 158, 15. 8., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
by Konrad, Kurt, 1908-1941, Vlašín, Štěpán, 1923-2012, Veselý, Jan
Published Praha : Čs. spisovatel, 1980.
Annotation: Výbor ze statí, článků, recenzí a glos z let 1930 - 1938 rozdělený do oddílů Estetické a kulturně politické stati (mj. o Levé frontě, socialistickém...
Book
20