By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 44, 31. 10., s. 2
Annotation: Přehledová stať; předneseno na kongresu Unie českých spisovatelů 11.10.2003.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 11, 2001, č. 90, 17. 4., příl. Společnost, ekonomika, politika, č. 15, s. 2 (6)
Annotation: Komentář k Analýze odborné skupiny kultury ÚV KSČM (publikováno v HaNo 12. 12. 2000, podepsáno Jiří Dolejš), obsahující i kritiku situace...
Article
3
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 10, 1999, č. 30, 11.-17. 8., s. 4
Annotation: Kulturně-politická úvaha, týkající se též současné literatury. S poznámkou Ze semináře MěstV KSČM v Brně k problematice globalizace, převzato...
Article
4
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 6, 1999, č. 2, červen, s. 26-28
Annotation: Přehledová studie; v závěrečné části o současné české próze.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 6, 26. 3., s. 2
Annotation: Recenze almanachu příspěvků literární soutěže Regionálního osvětového střediska.
Article
7
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 9, 1998, č. 21, 3.-9. 6., s. 4
Annotation: Úryvek z jeho vystoupení v besedě pořádané Výborem národní kultury; o tom, jak mladí nečtou knihy.
Article
8
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 5, 1998, č. 2, červen, s. 1-9
Annotation: Soubor příspěvků přednesených v diskusi, pořádané Výborem národní kultury; s úvodní redakční poznámkou.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 8, 1998, č. 113, 16. 5., příl. Čtení pro volné chvíle, č. 19-Obrys & Kmen, s. 4-5
Annotation: Výbor z příspěvků, pronesených v diskusi Výboru národní kultury; s úvodní redakční poznámkou (s. 4).
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 4, 1998, č. 1, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 4, 1998, č. 6, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 8, 1997, č. 20, 29. 5.-4. 6., s. 4
Annotation: Recenze anketního sborníku.
Article
14
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 8, 1997, č. 9, 6.-12. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 49, 12.-18. 12., s. 5
Annotation: Recenze druhého dílu historické trilogie; 1. díl Tvář bohyně Tanit (1987, 2. vyd. 1996), 3. díl Královští hadi (nedokončen).
Article
16
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 49, 12.-18. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 46, 21.-27. 11., s. 5
Annotation: Němcová Božena; recenze.
Article
18
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 45, 14.-20. 11., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 42, 24.-30. 10., s. 5
Annotation: Recenze; mj. o románovém obraze soudobé české kritiky.
Article
20
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 9, [21. 9.], s. 6
Annotation: Recenze.
Article