By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Přibáň, Michal, 1966-, Piorecká, Kateřina, 1976-, Šámal, Petr, 1972-, Blahynka, Milan, 1933-, Brousek, Antonín, 1941-2013, Bělíček, Pavel, 1946-, Bílek, Petr, 1950-, Břeský, Dušan, 1920-, Chalupecký, Jindřich, 1910-1990, Chvatík, Květoslav, 1930-2012, Doležal, Václav, Dostál, Vladimír, 1930-1975, Dresler, Jaroslav, 1925-1999, Fidelius, Petr, 1948-, Havel, Václav, 1936-2011, Hejl, Vilém, 1934-1989, Hájek, Jiří, 1919-1994, Janoušek, Pavel, 1956-, Jedlička, Josef, 1927-1990, Jungmann, Milan, 1922-2012, Kliment, Jan, 1921-1993, Klíma, Ivan, 1931-, Kohout, Pavel, 1928-, Kratochvil, Jiří, 1940-, Král, Petr, 1941-2020, Liehm, A. J. 1924-2020, Lukeš, Emil, 1929-2007, Lukeš, Jan, 1950-, Novotný, Vladimír, Pelc, Jaromír, 1952-, Peterka, Josef, 1944-, Přibský, Vladimír, 1932-, Rybák, Josef, Rzounek, Vítězslav, 1921-2001, Seifert, Jaroslav, 1901-1986, Skácel, Jan, 1922-1989, Sobotecký, Josef, Sýs, Karel, 1946-, Trávníček, Jiří, 1960-, Veis, Jaroslav, 1946-, Vladislav, Jan, 1923-2009, Vlašín, Štěpán, 1923-2012, Vohryzek, Josef, 1926-1998, Vybíral, Zbyněk, 1961-, Šimečka, Milan, 1930-1990, Čejka, Jaroslav, 1943-, Černík, Michal, 1943-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005.
Annotation: Závěrečný svazek antologie (údaje o původním otištění statí viz v Ediční poznámce, s. 509-529), s oddíly: Prolog. My a oni, oni a my (s....
Book
2
by Vlašín, Štěpán, 1923-2012
Published Praha : Čs. spisovatel, 1985.
Annotation: Soubor časopisecky publikovaných studií, medailónů a recenzí obsahuje autorovu předmluvu a práce rozvržené do oddílů: Studie a přehledy (o...
Book
3
Published Praha : Čs. spisovatel, 1983.
Annotation: Sborník studií vydaný k nedožitým 80. narozeninám J. F. obsahuje v oddílu prvním stati: Blahynka Milan, S verši v levé kapse kabátu (Julius...
Book
4
In: Brněnský večerník. -- Roč. 12, 1981, č. 114, 12. 6., s. 1-2
Annotation: Cena Bedřicha Václavka; Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV; rozhovor o práci Š. V., o kritice a o brněnské pobočce ÚČSL ČSAV.
Article
6
8
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1978, č. 28, 12. 7., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 23, 1978, č. 2, s. 99-100
Annotation: O literárněkritické činnosti J. F.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 14, 6. 4., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 49, 2. 12., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 30, 1976, č. 1, leden, s. 103-108
Annotation: O vývoji české poválečné marxistické kritiky.
Article
14
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 11, 1976, č. 12, s. 71-77
Annotation: Studie o recepci sbírky L. Novomeského Svätý za dedinou dobovou českou kritikou. Detailněji se autor věnuje především její recepci u B. Václavka,...
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 24, 11. 6., s. 9
Annotation: Referát.
Article
17
by Dostál, Vladimír, 1930-1975
Published Praha : Melantrich, 1975.
Annotation: Soubor statí z let 1960 - 74 obsahuje v části první příspěvky věnované K. Konradovi, E. Urxovi a B. Václavkovi (Zakladatelé české marxistické...
Book
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 2, 9. 1., příl. Literatura-umění-kritika, č. 1, s. I-II
Annotation: O teoretické a kritické tvorbě J. W.
Article
19
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 89, 1974, č. 2, 3. 1., s. 5
Annotation: O kritické pozornosti, kterou věnoval J. F. dílu J. W.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 54, 1973, č. 252, 23. 10., s. 5
Annotation: Recenze.
Article