By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 7, 31. 3., s. 10-11
Annotation: Poznámka k dvěma otištěným rozhovorům z r. 2008, které L. Chateau vedla s J. Justicem, spoluvězněm a přítelem A. Lustiga a I. Zítkovou, první...
Article
2
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 4, 2005, č. 19, 3. 10., s. 7
Annotation: Rozhovor u příležitosti vyd. Erbovních povídek.
Article
3
In: K revue. -- ISSN 1801-643X. -- R. 2004, č. 5, s. 32-33
Annotation: Rozhovor nad jejím novým humoristickým románem.
Article
4
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2003, č. 171, 24. 7., s. 12
Annotation: Medailonek.
Article
6
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 2, 2003, č. 11, 9. 6., s. 28
Annotation: Rozhovor s J. Hanibalem u příležitosti vyd. jeho nového společenského románu.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 10, 15. 5., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 2, 2003, č. 3, 3. 2., s. 6-7
Annotation: Rozhovor.
Article
9
11
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 1, 2002, č. 14, 21. 10., s. 19
Annotation: Rozhovor u příležitosti vyd. autorova nového historického románu; též o dění v nadaci E. E. Kische (J. S. Kupka je jedním ze dvou správců).
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2002, č. 7, 9. 1., s. 5
Annotation: Medailon F. Kautmana k 75. narozeninám.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 38, 19. 9., s. 26
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 27/28, 4. 7., s. 7
Annotation: Recenze (spolu s recenzí J. Kerbra pod souborným názvem Dvakrát Šumný Vávra).
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 4, 24. 1., s. 30
Annotation: Rozhovor o autorčině nové knize pro čtenáře od 12 let.
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 42, 18. 10., s. 30
Annotation: Rozhovor při návštěvě J. W. v Praze u příležitosti vydání pohádky, kterou napsal ve svých 22 letech; též o jeho nové knize Kafkova neteř...
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 35, 30. 8., s. 34
Annotation: Rozhovor.
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 23, 7. 6., s. 24-25
Annotation: Recenze knihy rozhovorů s našimi a francouzskými osobnostmi.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 2, 12. 1., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 45, 25. 11., s. 8
Annotation: Rozhovor s J. Č., zejména o její poslední knize Kurs potápění; s bibliografií autorky.
Article