By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 143, 20. 6., s. 17
Annotation: Recenze sborníku, jehož součástí je cyklus Pocta Ladislavu Fuksovi.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 4, 22. 2., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 36, 6. 9., s. 21
Annotation: Recenze sborníku vybraných prací účastníků Parconu 2000.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 7, 16. 2., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 2, 13. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 49/50, 23. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 11, 28. 5., s. 21
Annotation: Recenze výběru z dosud nepublikované venkovské a městské prózy a poezie zachycené sběrateli na výzvu šéfredaktora časopisu Český lid Čeňka...
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 4, 28. 1., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 31, 1975, č. 228, 27. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1975, č. 9, 26. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 27, 1971, č. 127, 31. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article