By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by No, Kwan-pŏm, 1971-
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.
Annotation: Antologie představuje sbírku komentovaných překladů klasických děl korejského písemnictví od poloviny osmnáctého století do poloviny dvacátého...
Book
2
online
DOI
In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis [online]. -- ISSN 2336-5730. -- Roč. 58, 2018, č. 2, s. 51-60
Annotation: Studie o vzdělanosti v Českých zemích v pozdní fázi novověku. Autor vypichuje charakteristická témata a trendy a vyvozuje z nich vliv na současný...
Article
3
by Závodná, Michaela, 1983-, Kadlec, Petr, 1984-
Published Ostrava : Ostravská univerzita, 2018.
Annotation: Monografie představuje studijní materiál pro studenty hospodářských a sociálních dějin; s Heslářem základních pojmů a seznamem zkratek (s....
Book
4
by Surowska, Barbara L., 1939-
Published Warszawa : [Uniwersytet Warszawski], 2017.
Annotation: Sborník studií věnovaných německy píšícím spisovatelům; s bibliografickými odkazy a poznámkami uvedenými pod čarou v rámci každé jednotlivé...
Book
5
Annotation: Monografie představuje pokus o postižení vývoje slovenské prózy a její kompoziční poetiky; s věcným rejstříkem (s. 225-228); s jmenným rejstříkem...
Book
7
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 24, 2013, č. 2, s. 3-17
Annotation: Studie se věnuje klasickým diskurzům Mojžíše v článcích od F. Schillera a J. W. von Goetha. Tyto dva obrazy jsou dále srovnávány a populární...
Article
8
by Tancer, Jozef, 1975-
Published Bratislava : Kalligram, 2013.
Annotation: Monografie představuje literárněvědný a kulturněhistorický příspěvek na téma literárního obrazu města Bratislavy; analyzuje cestopisnou,...
Book
9
Published Wien : Sonderzahl, [2007].
Annotation: Kolektivní monografie představuje archiv badatele a sběratele Maxe von Portheima, který se věnuje převážně období vlády Marie Terezie a Josefa...
Book
10
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia. -- Sv. 2, sv. 12, 1994, s. 45-65
Annotation: Přehledová studie o dějinách činoherního a operního německého divadla v Praze od počátku 18. století do současnosti; Německé divadlo v Praze;...
Article
11
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá historií německé literární kritiky od dob klasicismu, romantismu, až do druhé poloviny dvacátého století,...
Book
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 20, 1972, č. 6, prosinec, s. 572-573
Annotation: Recenze sborníku referátů ze stejnojmenné konference, pořádané 10. - 12.10.1967 ve Smolenicích.
Article
13
In: Slezský sborník. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 70, 1972, č. 4, 29. 11., s. 314-315
Annotation: Recenze sborníku referátů ze stejnojmenné konference, pořádané 10.- 12.10.1967 ve Smolenicích.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1972, č. 23, 31. 5., s. 4
Annotation: Recenze sborníku referátů ze stejnojmenné konference, pořádané 10.- 12.10.1967 ve Smolenicích.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 52, 1972, č. 12, 15. 1., s. 4
Annotation: Článek o českých překladech a inscenacích her od konce 18.století do současnosti; k 15. 1.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 12, 1956, č. 63, 11. 3., s. 4
Annotation: Zpráva upozorňuje na studii o B. Bolzanovi od A. Kolmana, kterou vydala Akademie SSSR.
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 5, 1949, č. 164, 16. 7., s. 5
Annotation: Zpráva upozorňuje na výročí narození J. Jungmanna a výročí úmrtí K. Kostermanna.
Article
18
In: Právo lidu. -- ISSN 0862-5913. -- Roč. 50, 1947, č. 265, 14. 11., s. 4
Annotation: Stať se věnuje osobě a dílu J. Jungmanna. U příležitosti 100. výročí jeho úmrtí.
Article