By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 18, 4. 11., s. 12-13 ; č. 19. 18. 11., s. 12-13
Annotation: Studie věnovaná tématu mytizace literatury na příkladech osobností 19. století, především na rozporuplné recepci Máchova Máje, ať už z pera...
Article
2
3
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 251-257
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi připojena na s. 276.
Article
4
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 257-262
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 277.
Article
5
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 112-116
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 145.
Article
6
online
In: Děti noci [online]. -- 11. 4. 2021
Annotation: Recenze na antologii balad z 19. století "Umrlčí věnec".
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 65, 18. 3., příl. Salon, č. 1217, s. 15
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 11, 18. 3., s. 61
Annotation: Recenzní glosa na sborník z plzeňského sympozia "Od práce k zábavě".
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 15
Annotation: Recenze televizního seriálu "Božena".
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 4, 18. 2., s. 14
Annotation: Recenze televizního seriálu "Božena".
Article
11
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 4, 25.-31. 1., s. [12]-16
Annotation: Článek o B. Němcové a televizní sérii "Božena".
Article
12
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 4, 25.-31. 1., s. 21-22
Annotation: Článek o B. Němcové a o širším kontextu literatury romantismu. Autorka vychází též z tezí D. Turečka, J. Přibáně a T. G. Masaryka.
Article
13
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 19, 23. 1., s. 11
Novinky.cz [online]. -- 25. 1. 2021
Annotation: Recenze televizního seriálu o životě B. Němcové.
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 7. 1., s. 52
Annotation: Recenze televizního seriálu o životě B. Němcové.
Article
15
by Trávníček, Jiří, 1960-
Published Praha : Institute of Czech literature of the CAS : Karolinum Press, 2021.
Annotation: Monografie se zabývá českou čtenářskou kulturou, nejprve z historické perspektivy a poté ze současného hlediska, a nabízí její kvantitativní...
Book
16
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. [30], 2021, č. 3, s. 3-9
Annotation: Portrét J. B. Ceypa z Peclinovce se zaměřením na jeho literární tvorbu. Blíže je představena jeho sbírka básní "Zvuky večerní" (připojeny...
Article
17
Published Český Krumlov : Golden Dog, 2021.
Annotation: Antologie českých hororových básní obsahuje texty 26 autorů a jedné autorky; s uvedenou předmluvou, Redakční poznámkou (s. 15) a průběžně...
Book
18
19
In: Rohovín Čtverrohý ; Lhář a jeho rod ; Popelka varšavská. -- ISBN 978-80-7483-149-2. -- S. 208-214
Annotation: Medailon V. K. Klicpery.
Book Chapter
20
Published Praha : Academia, 2021.
Annotation: Sborník ze stejnojmenné konference; s průběžnými resumé v angličtině a němčině, barevnou obrazovou přílohou (za s. 383), seznamem vyobrazení...
Book