By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literka. -- Roč. 15, 2021, č. 9, 18. 10., s. [1]
Annotation: Recenze monografie L. Merhauta "Cesty polemiky".
Article
2
3
by Merhaut, Luboš, 1961-
Published Praha : Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2021.
Annotation: Monografie sledující žánr polemiky v české literatuře na přelomu 19. a 20. století v jeho různosti, typech i tématech (zejména: diskuse o národní...
Book
4
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 169, 22. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 29, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 29, 22. 7.
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 13, 25. 6., s. 21
Annotation: Recenze na výbor korespondence a poezie J. Vrchlického "Své milence" editora M. Šedivého.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 2, 17. 2., s. 68-70
Annotation: Článek o veřejných knihovnách v Karlových Varech v 19. století a v období první republiky.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 2, 17. 2., s. 70
Annotation: Zpráva o historii Městské knihovny v Chodově v 19. století a v období první republiky.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 1, 20. 1., s. 31-32
Annotation: Článek o historii knihoven v Hradci Králové v 19. století a první polovině 20 století.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 1, 20. 1., s. 32-33
Annotation: Článek o historii knihovny v Malých Svatoňovicích v 19. a první polovině 20. století.
Article
10
by Kardoš, Rudolf, Čechurová, Jana, 1969-, Salavová, Mirka
Published [Beroun] : Machart, 2020.
Annotation: Kolektivní monografie se věnuje komparativní analýze svobodného zednářství českých Němců v první Československé republice a českých svobodných...
Book
11
by Uhrová, Eva, 1938-
Published Praha : Mediasys, [2020].
Annotation: Publikace přibližuje osudy šestice českých žen angažujících se v ženském hnutí v první polovině dvacátého století; s uvedenou předmluvou...
Book
12
In: Po stopách šesti žen. -- ISBN 978-80-270-7989-6. -- S. [7]
Annotation: Předmluva se sumárně věnuje šesti osobnostem ženského hnutí, kterými se publikace zabývá.
Book Chapter
13
In: Práce z dějin Akademie věd. -- ISSN 1803-9448. -- Roč. 12, 2020, č. 1, s. 134-135
Annotation: Článek o vzájemné korespondenci T. G. Masaryka a J. S. Machara z let 1893-1932, již autorka v rámci grantového projektu připravuje k vydání.
Article
14
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 2, december, s. [262]-271
Annotation: Autor se ve své studii zabývá myšlením ruských formalistů v širším filosofickém kontextu, kontextu humanitních věd a literárním kontextu...
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 10, 17. 10., s. 369-370
Annotation: Článek o historii knihoven a čtenářských spolků na Valašsku.
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 10, 7. 3., s. 47
Annotation: Anotace populárně-naučné knihy pro děti, která hravou formou přibližuje dětem dílo bratří Čapků.
Article
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 8, 21. 2., s. 50
Annotation: Recenzní glosa o knize P. Kosatíka "Jiný TGM".
Article
18
by Kříž, Jaroslav, 1987-
Published Praha : Epocha : Pražská vydavatelská společnost, 2019.
Annotation: Biografie představuje turnovského cestovatele a dobrodruha Čeňka Paclta a popisuje vznik moderního českého cestovatelství; se Seznamem lodních...
Book
19
by Kment, Zdeněk, Baletka, Ladislav, 1944-2011
Published Valašské Meziříčí : Echo Books, 2019.
Annotation: Populárně-naučná publikace mapuje historii hostinců, restaurací, kaváren a vináren na valašsku a kulturněpolitický vývoj valašského regionu;...
Book
20
by Berný, Lukáš, 1978-
Published Praha : Hutter, 2019.
Annotation: Populárně-naučná publikace se věnuje historii Šlechtovy restaurace v Královské oboře, takzvané Stromovce v Praze, mapuje její dobové kulturní...
Book