By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 382-386
Česká literatura v síti [online]. -- 10. 8. 2020
Annotation: Recenze dvou publikací kolektivu autorů Slezské univerzity v Opavě; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 403.
Article
2
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 209-217
Annotation: Studie zabývající se publikační činností F. Langera a B. Kubišty na stránkách Uměleckého měsíčníku vyjadřující se ke změnám uměleckého...
Book Chapter
3
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 77-90
Annotation: Studie reflektující české diskuse o aktuálnosti ibsenovského typu dramatu před první světovou válkou.
Book Chapter
4
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 239-252
Annotation: Studie analyzující slovní zásobu české fantastické prózy a magického realismu v uvedených letech.
Book Chapter
5
In: Expresionistické drama z českých zemí. -- ISBN 978-80-200-3162-4. -- S. 27-41
Annotation: Studie pojednává o německy psaném expresionistickém dramatu z českých zemí, jehož těžiště klade do 10. let 20. století (konkrétně zmiňovaní...
Book Chapter
6
by Vácha, Dalibor, 1980-
Published Praha : Epocha, 2020.
Annotation: Publikace popisující každodennost návratu legionářů domů na zaoceánských lodích na základě deníků a pamětí; s Výběrem z pramenů a literatury...
Book
7
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 16. 11. 2019
Annotation: Článek vycházející u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce a Mezinárodního dne studentstva představuje knihy s postavou studenta a studentskou...
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 1, 16. 1., s. 27-28
Annotation: Článek o situaci knihoven ve Středočeském kraji před vydáním knihovnického zákona v roce 1919 a poté.
Article
9
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 45, 22. 2., s. 14
Annotation: Humorná glosa o vnímání J. Vrchlického ve společnosti na konci 19. a na začátku 20. století.
Article
12
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 58-83
Annotation: Studie o literární tvorbě německy píšícího spisovatele H. Watzlika, který pocházel z Čech, v letech 1917-1919.
Article
13
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 104-115
Annotation: Studie o publicistice německy píšícího novináře a spisovatele W. Tschuppika (narozeného v Čechách), jež v letech 1918-1920 reflektovala rozpad...
Article
14
15
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 116-124
Annotation: Stať o publicistice J. Durycha z let 1918-1922, která se týkala nově vzniklého samostatného Československa.
Article
16
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 126-146
Annotation: Studie o české fantasy literatuře a fantazijní literatuře bezprostředně po první světové válce.
Article
17
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 115, 2017, č. 2, červen, s. 610-612
Annotation: Anotace.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 3, červen, s. 418-428
Annotation: Studie, opírající se především o archivní prameny i o publikované texty programové povahy, zkoumá místo básníka Otakara Theera v rámci tzv....
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 116, 20. 5., příl. Orientace, s. iv
Annotation: Stať o Manifestu českých spisovatelů z května 1917 adresovaném českým poslancům říšské rady. Též o básni V. Dyka Země mluví.
Article
20
by Muratov, Aleksandr, Muratova, Dina, Vaculík, Jaroslav, 1947-2021
Published Praha : Scriptorium, 2017.
Annotation: Monografie sleduje příběhy Čechů působících v 19. a 20. století na Ukrajině nebo v Rusku; s kapitolou nazvanou "Jaroslav Hašek na jihozápadní...
Book