By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Dušek, Jakub, 1982-
Published Praha : Euromedia Group, 2021.
Annotation: Detektivní komiks z protektorátní Prahy; s biografickou poznámkou o autorovi (s. [143]).
Book
2
by Nakonečný, Milan, 1932-
Published Zvolen : Sol Noctis, 2021.
Annotation: Doplněné a opravené vydání monografie vydané roku 2001 věnující se historickým kořenům, činnosti a ideologii české fašistické organizace...
Book
3
by Bernardová, Kristýna, 1993-
Published Praha : Academia, 2021.
Annotation: Monografie věnující se životním osudům dvou pražských hermetiků - J. Kefera a J. A. Smíchovského během vzestupu nacismu a doby protektorátu...
Book
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 4, s. 182-188
Annotation: Studie o ústředních tendencích vývoje české prózy v období 1939-1945 (Protektorát Čechy a Morava). Autorka se soustřeďuje na literární tvorbu...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 20, 3. 12., s. 22-23
Annotation: Recenze na knihu J. Leikerta "Uloupené mládí"; zdůrazněn osud J. Čapka.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 18, 5. 11., s. 2
Annotation: Recenzní glosy, mj. o souboru povídek "Do posledních sil" M. Doležala.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 11
Annotation: Úryvek komiksu a nepodepsaná anotace komiksu; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
8
by Sklenář, Jiří M., 1904-1990
Published Praha : Agentura Pankrác, 2020.
Annotation: Vzpomínky odbojáře J. M. Sklenáře na "tragický rok" 1938, na "rok povstání a naděje" (tj. 1945) a na dobu jeho věznění na Pankráci a v Jáchymově...
Book
9
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 96, 2020, č. 2, s. 43-44
Annotation: Recenze na román "Sto zázraků" W. Holdenové.
Article
10
by Herrmannová, Eva, 1929-2017, Dehner, Jan
Published Praha : Euromedia Group, 2020.
Annotation: Vzpomínky na dětství a deportaci do terezínského ghetta; s doplňující kapitolou J. Denhera "Jak šel život dál" (s. 177-190) a s bio-bibliografickou...
Book
11
online
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 14, 2020, č. 1, s. 30-46
Annotation: Studie o působení J. Foglara, F. Smrčka a R. Fuchse v redakci chlapeckého časopisu Správný kluk v období protektorátu.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 497-523
Annotation: Studie se věnuje postižení proměn venkovského románu a přístupů k venkovské tematice v próze v období Protektorátu Čechy a Morava. Autor...
Article
13
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2019, č. 17/18, 28. 8., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2019, č. 11/12, 5. 6., s. 12
Annotation: Článek o rozhlasovém reportérovi F. Kocourkovi - a jeho nově objeveném deníku.
Article
16
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 19, 29. 4., s. 10
Annotation: Článek o rozhlasovém pořadu "Portréty", který bude 9. 5. 2019 věnován osobnosti (a dílu) spisovatelky, herečky a špionky O. Barényi, jež v...
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 89, 15. 4., s. 20
Annotation: Medailon komunistického politika, novináře, literárního a divadelního kritika a protinacistického odbojáře J. Fučíka.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 61, 13. 3., s. 18
Annotation: Článek o významu humoru v období Protektorátu Čechy a Morava.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 10. 1., s. 15
Annotation: Esej věnovaná dějinám českého surrealismu mezi lety 1938 a 1953.
Article