By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 10. 6., s. 33-36
Annotation: Esej o básnické tvorbě L. Kundery z období 40. let, kdy byl Kundera též členem Skupiny Ra a byl v kontaktu se surrealistickými umělci (V. Effenberger)...
Article
2
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 4. 3. 2020
Annotation: Článek o osobnosti pátera J. Toufara, který se na přelomu 40. a 50. let stal obětí tzv. "číhošťského zázraku", připraveného StB na příkaz...
Article
3
by Čechová, Zdenka, 1926-
Published Tišnov : Sursum, 2020.
Annotation: Autobiografické vzpomínky přibližující atmosféru třicátých a válečných let, viděných očima dítěte a později mladé dívky.
Book
4
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 8, říjen, s. 29-31.
Annotation: Studie se zabývá činností básnické skupiny "Chodci zeleně" výrazně ovlivněné surrealismem, částečně tvořící v duchu tzv. monstrualismu....
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 37, 2. 9., s. 11
Annotation: Článek o rozhlasovém pořadu "Osudy", který bude od 9. 9. 2019 věnován vzpomínkám lingvisty, bohemisty M. Jelínka především na období mezi...
Article
6
by Breuerová, Alena, 1962-, Frejtichová, Jarmila
Published Brno : BizBooks, 2019.
Annotation: Publikace na základě přímých výpovědí a dobových dokumentů charakterizuje rok 1949 v Československu, též v oblasti literatury, divadla, filmu...
Book
7
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5779, 2018/2019, s. 25-35
Annotation: Studie se zaměřuje na pražského rodáka H. Bergmana, 1. ředitele Židovské národní knihovny v Jeruzalémě a filozofa, v období, kdy se angažoval...
Article
8
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 38, 20. 9., s. 52
Annotation: Knižní tip na monografii o karikaturistech.
Article
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 8, 17. 4., s. 15
Annotation: Článek o zakládání divadelní sítě v krajích po druhé světové válce.
Article
11
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 9. 2. 2018
Annotation: Ukázka z knihy představuje postřehy G. Garcíi Márqueze z návštěvy Československa; s úvodní poznámkou.
Article
12
by Navrátil, Václav, 1904-1961
Published Praha : Liberec : Torst ; Technická univerzita v Liberci, 2018.
Annotation: Esejisticko-teoretická monografie filozoficky promýšlí metafyzická témata, mj. též spjatá s mýtem, poezií a uměním obecně; s uvedeným komentářem,...
Book
13
by Königsmarková, Jana
Published Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018.
Annotation: Monografie se zabývá texty, které souvisejí s tématem proměny poetiky Konstantina Biebla a její dobové recepce na přelomu 40. a 50. let dvacátého...
Book
14
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 2, 2017, č. 2, december, s. 136-154
Annotation: Studie se věnuje literární a historické analýze programu podrealismu trnavské umělecké skupiny z roku 1947.
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 5, květen, s. 27
Annotation: Zpráva o plzeňském kulturním společenství Knihovna kardinála Berana (www.bibber.cz). Mj. o cyklu přednášek zaměřených na literární a kulturní...
Article
16
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 16, 2017, č. 8, 16. 2., s. 40-43
Annotation: Rozhovor; zejm. o televizním seriálu Bohéma.
Article
17
In: Sborník nezávislých foglarovců. -- ISBN 978-80-86289-82-3. -- Sv. 6, 2017, s. 18-23
Annotation: Článek zabývající se činností J. Foglara v časopise "Správný kluk" (1943-1944), který vydávalo po zrušení Mladého hlasatele Kuratorium pro...
Article
18
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [32]-37
Annotation: Studie se zabývá analýzou vybraných publicistických článků J. Krejcarové z let 1946-1947. Autorka se soustřeďuje na zařazení publicistiky...
Article
19
Annotation: Třetí díl nově koncipovaných dějin české literatury pokrývá období let 1935-1947 (kapitoly včetně úvodních metodologických a přehledových...
Book
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 148, 24. 6., s. 8
Annotation: Rozhovor s editorem válečného deníku O. Sekory.
Article