By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 510-513
Česká literatura v síti [online]. -- 9. 11. 2020
Annotation: Recenze; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce recenze (s. 526).
Article
2
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 6, 9. 6.
Annotation: Recenze na knihu K. Goldsteinové "Pokus o nekonečného Nerudu", v níž se autorka zaměřila na vztah básníka P. Nerudy k Československu.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 158-181
Annotation: Studie se zabývá literárními a filmovými reprezentacemi tzv. Krále Šumavy a příběhy s podobnými náměty (převaděči a ochrana státní hranice)...
Article
4
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 17, 2020, č. 35, s. [19]-25
Annotation: Studie o sémantickém významu pojmů "normalizace" a "konsolidace". Autor rozšiřuje oblast své analýzy o historický kontext za účelem sledování,...
Article
5
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 17, 2020, č. 35, s. [27]-41
Annotation: Studie o fenoménu sebevraždy v československé společnosti po roku 1968. Autor v kontextu konceptu "sociální schizofrenie" (T. Todorov) sleduje příznaky...
Article
6
by Bursík, Tomáš, 1979-, Pažout, Jaroslav, 1974-, Portmann, Kateřina, 1976-, Vilímek, Tomáš, 1976-
Published Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2020.
Annotation: Monografie sledující proměny trestněprávních postihů československých občanů za komunistického režimu, v kapitole J. Pažouta "Trestněprávní...
Book
7
by Brierre, Jean-Dominique, 1953-
Published Praha : Argo, 2020.
Annotation: Biografie přibližující literární, intelektuální i politickou pouť M. Kundery v kontextu československých dějin mezi lety 1948 a 1989; autor...
Book
8
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2020, č. 1, s. 1-3
Annotation: Článek o bibliofilské edici "J", v níž od 50. letech 20. století vyšly mj. básně F. Hrubína a K. Bednáře; výtvarně zpracovávali bibliofilie...
Article
9
by Hrdlička, Josef, 1969-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020.
Annotation: Monografie se zabývá českými básníky, kteří odešli ze své země po roce 1948 a sleduje fenomén exilu na literárních textech; s Literaturou...
Book
10
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2020, č. 19, s. [391]-404
Annotation: Studie přináší podrobnou recenzi publikace "Český literární samizdat 1949-1989: edice, časopisy, sborníky". Autorka využívá tuto příležitost...
Article
11
by Suk, Jiří, 1966-
Published Praha : NLN, 2020.
Annotation: Soubor esejí, rozhovorů a polemik publikovaných po roce 2000, mj. o sbírce "Prometheova játra" a s kapitolami věnovanými V. Havlovi; s prologem...
Book
12
In: Gender, Generations, and Communism in Central and Eastern Europe and Beyond. -- ISBN 978-0-367-42323-0. -- S. 166-194
Annotation: Studie na příkladu E. Krumbachové sleduje způsob, jakým český komunistický režim zacházel s feministickými tématy a jak se dále vyvíjela...
Book Chapter
13
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 281, 4. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 47, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 47, 4. 12.
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 8, 21. 2., s. 50
Annotation: Recenzní glosa na román M. Kundery "Život je jinde", který vyšel v samizdatu roku 1979, zmíněno je i nakladatelství Sixty Eight Publishers.
Article
15
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 29, 2019, č. 2, 6. 2., příl. kulér, s. 12-13
Annotation: Recenze.
Article
16
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 24, 29. 1., s. 16
iDnes.cz [online]. -- 30. 1. 2019
Annotation: Zpráva o vydání třetího dílu lexikonu "Po práci legraci".
Article
17
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 20, 24. 1., příl. Salon, č. 1108, s. 16
Salon. -- 1. 3. 2019
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 26, 2019, č. 5, 21. 1., s. 74
Annotation: Recenzní glosa knihy "Žít v Liberci" J. Šolce.
Article
19
In: Čechoslováci ve světě. -- S. 5
Annotation: Předmluva; s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
20
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 1, s. 59-69
Annotation: Přepis rozhlasového dokumentu J. Vondráčka, v němž hovořily osobnosti české kultury o setkávání v bytech bratří Medků od padesátých do...
Article