By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Raichl, Jiří, 1966-
Published Brandýs n/L : Tofana, 2020.
Annotation: Soubor povídek zasazených převážně do 50. a 60. let 20. století; s uvedenou předmluvou a biografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky, s jeho...
Book
2
by Goldscheider, Alexander, 1950-
Published Praha : Pointa, 2020.
Annotation: Kniha vzpomínek na autorovo dětství a mládí, na socialistickou Prahu a její kulturní prostředí, na rodinnou historii poznamenanou židovstvím,...
Book
3
by Lazorčáková, Tatjana, 1954-, Osmančíková, Tereza
Published Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá kontextem kritických reflexí profesionálního činoherního divadla v Ostravě a v Olomouci; s Bibliografií (s....
Book
4
by Rusinko, Marcela, 1976-
Published Brno : Barrister & Principal Publishing, 2018.
Annotation: Monografie pojednává téma soukromého sběratelství moderního umění u nás po druhé světové válce a jeho proměn v podmínkách státního socialismu,...
Book
5
by Langerová, Žo, 1912-1990
Published Praha : Prostor, 2017.
Annotation: Vzpomínky Žo Langerové (rozené Zsofie Bein) na její život v Československu 50. a 60. let; paměti byly napsány z velké části ještě během...
Book
6
by Benda, Jaroslav, 1882-1970, Dočekalová, Petra
Published V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2017.
Annotation: Obrazový katalog představuje typografické návrhy Jaroslava Bendy: písma plakátová, skripty, grotesky a knižní písma; s doprovodnými texty Petry...
Book
7
by Havlíček, Zbyněk, 1922-1969
Published Podbořany : Lea Lomecká, 2017.
Annotation: Druhý svazek nekomentované edice šesti deníkových sešitů Zbyňka Havlíčka z let 1945-1966 (jde převážně o jeho básně, úvahy a záznamy...
Book
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 21, 15. 12., s. 28
Annotation: Glosa o knize Pionýři a roboti a o vzpomínkových albech Babičko, vyprávěj..., Dědečku, vyprávěj..., která vydává nakladatelství Babičkářství.
Article
9
by Szczepanik, Petr, 1974-
Published Praha : Národní filmový archiv, [2016].
Annotation: Monografie se zabývá každodenností světa filmu v letech 1945-1970, jeho proměnami a vývojem jeho autonomie ve vztahu k politické moci; mj. s kapitolou...
Book
10
by Ryška, Pavel, 1974-, Šrámek, Jan, 1983-
Published Praha : Brno : Paseka ; Fakulta výtvarných umění VUT, 2016.
Annotation: Monografie zpracovává vybraná témata z československé výtvarné kultury 60. a 70. let; věnuje se mj. vizuální stránce časopisů pro děti a...
Book
11
by Patočka, Jan, 1907-1977
Published Praha : Oikoymenh, 2016.
Annotation: Monografie je druhým svazkem třetí části tematického souboru fenomenologických spisů Jana Patočky, tedy druhý svazek textů k fenomenologii,...
Book
12
by Machek, Václav, 1894-1965
Published Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015.
Annotation: Třetí svazek korespondence českého jazykovědce Václava Machka obsahuje dodatečně objevené dopisy z let 1944-1965 a další materiály z jeho pozůstalosti,...
Book
13
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 68, 1989, s. 2
Annotation: Glosa k článku šéfredaktora Světové literatury V. Falady, který byl publikován v Kmenu, poukazuje na novou metodu dogmatické literární kritiky...
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 28, 1972, č. 187, 10. 8., s. 4
Annotation: Přehledová recenze; mj. o knize Kamila Bednáře Vybrané verše z let 1937-1971, výboru z básní Ivana Skály Lomikámen a výboru z milostné poezie...
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 8, říjen, s. 551-553
Annotation: Se seznamem knih vydaných v letech 1959-1970.
Article
16
by Doubrava, Aleš, 1935-1993
Published Hradec Králové : Krajská knihovna, 1970.
Annotation: Studie o dějinách královéhradeckého periodického tisku od počátku 19. století do roku 1969.
Book
17
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 39, 1970, č. 2, s. 126-132
Annotation: Bibliografický přehled literatury z let 1946-1970.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 18, 1970, č. 5/6, s. 523-526
Annotation: O struktuře žánrů v průběhu desetiletí; k připravované knize Soupis novinek české beletrie 1959-1969.
Article
19
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 39, 1970, č. 4, s. 625-646
Annotation: Výběrový přehled prací vydaných od roku 1957 do současnosti.
Article
20
Published Praha : Archívní správa ministerstva vnitra ČSR, 1970.
Annotation: Bibliografie s částí všeobecnou (Bibliografie, Archívy a archívní organizace, Archívní teorie a praxe, Ediční a publikační činnost, Využívání...
Book