By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 214, 15. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 37, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 37, 15. 9.
Annotation: Úvaha o společenské a kulturní atmosféře 60. let. 20. století v Československu pokračuje úvahou nad rolí mj. J. Chalupeckého, J. L. Fischera...
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 157, 10. 7., příl. Orientace, s. 19
Annotation: Recenze.
Article
3
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 154, 7. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 27, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 27, 7. 7.
Annotation: Úvaha o společenské a kulturní atmosféře 60. let. 20. století v Československu, mj. o zahraničních vlivech (překlady knih A. Malrauxe), o filozoficko-estetických...
Article
4
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 150, 30. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 26, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 26, 30. 6.
Annotation: Úvaha o literárním životě a publicistice vycházející z osobní zkušenosti autora je soustředěna na 60. a 90. léta 20. století a na současnost....
Article
5
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 108, 12. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 19, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 19, 12. 5.
Annotation: Úvaha o společenské a kulturní atmosféře 60. let. 20. století, mj. o zahraničních vlivech (překlady knih E. Fischera) a o filozoficko-estetických...
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 8
Annotation: Esej o životě a filmové tvorbě K. Vachka šedesátých let.
Article
7
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 58, 10. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 10, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 10, 10. 3.
Annotation: Soubor medailonů významných osobností, které ovlivnily československou kulturu 60. let 20 století.
Article
8
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 10, 13. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 2, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 2, 13. 1.
Annotation: Esej o 60. letech 20. století v Československu, době uměleckého a myšlenkového mezníku v kulturním vývoji. Autorka se zamýšlí nad kulturně-politickým...
Article
9
by Frejtichová, Jarmila
Published Brno : BizBooks, 2021.
Annotation: Publikace na základě přímých výpovědí a dobových dokumentů charakterizuje rok 1961 v Československu (je "rokem velkých příběhů"), též...
Book
10
In: Myšlení hranice - hranice myšlení : k životnímu jubileu Miroslava Petříčka. -- ISBN 978-80-246-4823-1. -- S. 312-319
Annotation: Studie pojednává o interpretaci postavy Švejka z Haškova románu "Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války" v kontextu marxistického humanismu...
Book Chapter
11
by Pomajzlová, Alena, 1955-
Published Praha : NLN, 2021.
Annotation: Monografie věnující se vztahu obrazu a slova a možnostem prolínání těchto dvou oblastí - vizuálního a verbálního způsobu sdělení; autorka...
Book
12
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 31. 12., s. 55-68
Annotation: Rozhovor s básnířkou a překladatelkou B. Grögerovou a básníkem a překladatelem J. Hiršalem, pořízený v prosinci 2000.
Article
13
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 31. 12., s. 157-164
Annotation: Esej o spisovatelce, překladatelce a teoretičce umění V. Linhartové a okruhu autorů okolo V. Effenbergera v 60. letech a umělecké skupině UDS.
Article
14
online
Webarchiv
In: A2larm [online]. -- 10. 12. 2020
Annotation: Vzpomínka na publicistu A. J. Liehma, který po roce 1968 odešel do exilu, a na spolupráci s Liehmem v redakci Literárních novin, resp. Literárních...
Article
15
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 286, 9. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 48, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 48, 9. 12.
Annotation: Úvaha nad literárním vkusem české společnosti před rokem 1989 (především v 60. a 70. letech) a po něm. Autor se zamýšlí zejména nad postavením...
Article
16
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2020, č. 25, 7. 12.
Annotation: Nekrolog publicisty a emigranta po roce 1968 A. J. Liehma; připojen rozhovor s A. J. Liehmem z roku 2001, mj. o společenském, politickém a kulturním...
Article
17
In: Týnecké listy. -- Roč. 30, 2020, č. 11, listopad, s. 34-35
Annotation: Přetisk odpovědí J. Opelíka na anketní otázky ze šedesátých let týkajících se literární kritiky; připojen komentář zasazující odpovědi...
Article
18
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 19. 10. 2020
Annotation: Medailon germanisty, překladatele a nakladatelského redaktora V. Kafky.
Article
19
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 15. 9., s. 34-59
Annotation: Rozhovor s básníkem, dramaturgem a překladatelem M. Staškem, mj. o Staškově působení v Městských divadlech pražských v 60. letech a o setkání...
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 136, 12. 6., s. 14
Annotation: Vzpomínka na edice poezie, které vycházely v 60. letech 20. století.
Article