By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 33, 9. 8., s. 7
Annotation: Článek o místech, kde se konaly neoficiální (undergroundové) kulturní akce a koncerty v 70. a 80. letech a která představí rozhlasový pořad...
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 27, 28. 6., s. 7
Annotation: Článek o setkávání signatářů Charty 77 s polskými disidenty ze sdružení Solidarność, která se v 70. a 80. letech odehrávala v Krkonoších...
Article
3
by Ježek, Martin
Published Brno : BizBooks, 2021.
Annotation: Publikace na základě přímých výpovědí a dobových dokumentů charakterizuje rok 1971 v Československu ("většina lidí chtěla žít a milovat...
Book
4
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 286, 9. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 48, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 48, 9. 12.
Annotation: Úvaha nad literárním vkusem české společnosti před rokem 1989 (především v 60. a 70. letech) a po něm. Autor se zamýšlí zejména nad postavením...
Article
5
In: Voknoviny. -- Roč. [6], 2020, březen, č. 24, s. 3-7
Annotation: Portrét Milana Knížáka u příležitosti jeho 80. narozenin - představení jeho umělecké činnosti a významu pro českou i světovou kulturu především...
Article
6
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 35, 2020, č. 118, jaro, s. [129]-178
Bubínek Revolveru [online]. -- 18. 5. 2020
Annotation: Rozhovor s kanadským překladatelem, publicistou a editorem P. Wilsonem, který v letech 1967-1977 působil v Československu jako lektor angličtiny,...
Article
7
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 14. 1. 2020
Annotation: Vzpomínka na autorovy pobyty v Praze na konci 70. let a jeho účast na bytových seminářích.
Article
8
by Zvěřina, Josef, 1913-1990
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020.
Annotation: Komentovaná edice korespondence J. Zvěřiny a A. Falerské z let 1971-1975, převážně o katolické víře a každodenním (též duchovním) životě...
Book
9
Published Praha : České Budějovice : Ústav pro studium totalitních režimů ; Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2020.
Annotation: Kolektivní monografie věnující se poválečným dějinám Československa, respektive období mezi lety 1978-1985, v tematických okruzích: Kultura,...
Book
10
by Kudrna, Ladislav, 1975-, Stárek, František, 1952-
Published Praha : Academia : Ústav pro studium totalitních režimů, 2020.
Annotation: Monografie zpracovává případy násilí proti příslušníkům českého a moravského undergroundu v souvislosti s kulturními akcemi a setkáními...
Book
11
by Bakuła, Bogusław, 1954-
Published Poznań : Poznańskie Studia Polonistyczne, 2020.
Annotation: Monografie je věnována nezávislé polské literatuře, publicistice a knižní produkci v letech 1976-1989 (tzv. "druhému oběhu"), přičemž si všímá...
Book
12
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 114-126
Annotation: Studie připomíná a rozebírá počátky spisovatelské dráhy D. Mitany, zvláště pak novelu "Patagónia" a povídkový soubor "Psie dni".
Book Chapter
13
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 51, 2019, č. 50, 10. 12., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 48, 18. 11., s. 21
Annotation: Recenze na filmovou adaptaci novely amerického spisovatele P. Rotha "Pražské orgie".
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 47, 11. 11., s. 8
Annotation: Článek o kanadském překladateli a hudebníkovi P. R. Wilsonovi, který žil v letech 1967-1977 v Československu a působil v tehdejší undergroundové...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 247, 24. 10., s. 18
Annotation: Informační glosa o samizdatu, samizdatové literatuře, samizdatových edicích a časopisech.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 243, 19. 10., příl. Orientace, s. 14
Annotation: Rozhovor s I. Klímou a H. Klímovou o americkém spisovateli P. Rothovi, který v období normalizace (nejen finančně) podporoval české spisovatele,...
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 243, 19. 10., příl. Orientace, s. [13]-14
Annotation: Článek o americkém spisovateli P. Rothovi, který v období normalizace (finančně) podporoval české spisovatele, jež nemohli oficiálně publikovat,...
Article
19
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 1, máj, s. 197-213
Annotation: Rozhovor s literární vědkyní, rusistkou, slovakistkou, překladatelkou a také básnířkou A. Valcerovou; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
20
In: Voknoviny. -- Roč. [5], 2019, č. 20, březen, s. 33-37
Annotation: Úvod k připravované stejnojmenné knize, kterou autor článku chystá společně s Františkem "Čuňasem" Stárkem a jež bude zaměřena na policií...
Article