By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
původní lístek v RETROBI
In: Národní listy. -- Roč. 1962, č. 12, 12. 1.; č. 14, s. 2. 14. 1., s. 1–2
Article
2
původní lístek v RETROBI
In: Národní listy. -- Roč. 1962, č. 3+, 31. 1.; č. 32, s. 1–2. 1. 2., s. 1
Article
3
původní lístek v RETROBI
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 9, 1948, č. 15, 30. 10., s. 334-337.
Annotation: Nové monografie z polské literární historie; zejména Borowy, W.: O poezji polskiej w wieku XVIII, Wyka, K.: Cyprian Norwid - poeta i sztukmistrz;...
Article
4
původní lístek v RETROBI
In: Akord. -- R. 1946
Annotation: Článek. Zkrácený překlad článku o panu: Riviér Jacques. Stať o jeho intelektuální povaze a díle "O víře".
Article
5
původní lístek v RETROBI
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 48, 11/7 1945., s. 3
Annotation: K čtvrtému výročí tragické smrti Jiřího Ortena (=Jiří Ohrenstein), který pod jménem Karel Jílek se skrýval před Němci.- Rozbor jeho básnického...
Article
6