By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 17, 21. 10., s. 11
Annotation: Přetisk rozhovoru s básníkem E. Bondym především o lásce (Salon, č. 52).
Article
2
online
In: denikn.cz [online]. -- 3. 2. 2021
Annotation: Článek o vývoji výběrového řízení na post ředitele Národní knihovny a o její plánované rekonstrukci; připojen dokument shrnující plánovanou...
Article
3
online
In: denikn.cz [online]. -- 14. 12. 2020
Annotation: Článek o vývoji výběrového řízení na post ředitele Národní knihovny; připojeny dokumenty shrnující plánované koncepce obou kandidátů.
Article
4
by Bernard, Jan, 1948-
Published Praha : Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, 2020.
Annotation: Biografie kameramana M. Hýbka psaná na základě průzkumu množství archivních materiálů a rozhovorů s pamětníky je tak zároveň příspěvkem...
Book
5
by Blažek, Petr, 1973-, Pokorný, Vojtěch, 1971-
Published Praha : Muzeum Karlova mostu, 2020.
Annotation: Monografie věnující se historickým událostem spojeným se vznikem, existencí, stržením a obnovením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí...
Book
6
by Doležal, Miloš, 1970-
Published Praha : Nezávislý podmelechovský spolek, 2020.
Annotation: Koláž textů ve formě čtrnácti zastavení křížové cesty líčí Toufarovo zatčení a mučení a je doplněno meditacemi a modlitbami; v textech...
Book
7
by Bursík, Tomáš, 1979-, Pažout, Jaroslav, 1974-, Portmann, Kateřina, 1976-, Vilímek, Tomáš, 1976-
Published Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2020.
Annotation: Monografie sledující proměny trestněprávních postihů československých občanů za komunistického režimu, v kapitole J. Pažouta "Trestněprávní...
Book
8
by Doležal, Miloš, 1970-
Published Brno : Host, 2020.
Annotation: Tři dokumentární povídky doprovozené autentickými fotografiemi a dokumenty, první z příběhů líčí zatčení J. Čapka a jeho věznění v...
Book
9
by Kopáč, Radim, 1976-, Šofar, Jakub, 1958-
Published Praha : Slovart, 2020.
Annotation: Koláž novinových článků, zpráv a reklam z meziválečných periodik; s předmluvou (s. 7-12) a ediční poznámkou (s. 255-263).
Book
10
by Vranečka, Jan Bartoloměj, 1679, Deml, František, činný 1759
Published Brno : Masarykova univerzita, 2020.
Annotation: Edice Vranečkovy kroniky doplněná o letopisné zápisy a popis poutě do Říma dalšího zašovského učitele F. Demla je opatřena úvodními studiemi,...
Book
11
by Kessler, Vojtěch, 1985-, Šrámek, Josef, 1982-
Published Praha : Historický ústav, 2020.
Annotation: Edice válečných vzpomínek devíti českých autorů z různorodého sociálního, profesního i geografického prostředí; základem pro edici se...
Book
12
by Blažek, Petr, 1973-, Pospíšil, Filip, 1972-, Laube, Roman
Published Praha : Muzeum paměti XX. století, 2020.
Annotation: Kniha odborných studií, dobových dokumentů a rozhovorů s pamětníky nabízí pohled na Lennonovu zeď v Praze a její význam v soudobé kultuře;...
Book
13
Published Brno : Extra Publishing, 2020.
Annotation: Publikace o československých legionářích v Rusku obsahující 55 vložených kopií unikátních dokumentů doby (mapy, brožurky, časopisy, korespondence,...
Book
14
by Prášil, Karel, 1895-1978
Published Praha : Epocha : Československá obec legionářská, 2020.
Annotation: Vzpomínky legionáře K. Prášila na první světovou válku; s předmluvou vnuka P. Prášila (s. 9-10); doprovozeno fotografiemi a dokumenty.
Book
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 10, 16. 5., s. 2
Annotation: Přetisk úryvku textu J. Koláře.
Article
16
Published Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019.
Annotation: Publikace obsahuje stávkové deníky pardubických vysokoškoláků v období let 1989-1990; s uvedenou předmluvou (s. 3-4); s uvedenou studií editorky...
Book
17
In: Máj. -- S. 101-130
Annotation: Komentář k edici a k pramenům Máchova "Máje"; s uvedenými předmluvami, vysvětlivkami (s. 91-93), chronologickým přehledem údajů o životě...
Book Chapter
18
by Povolný, Daniel, 1972-
Published Praha : Mladá fronta, 2019.
Annotation: Monografie popisuje základní společenskou situaci a její vývoj v Československu roku 1969 a poukazuje na konkrétní pozapomenuté případy násilí...
Book
19
Published Praha : Ústav T.G. Masaryka : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019.
Annotation: Soubor statí a textů představuje programy a programní texty politických stran v nichž působil první československý prezident Tomáš Garrigue...
Book
20
by Kaplan, Karel, 1928-
Published Praha : Epocha, 2019.
Annotation: Komentované vydání dokumentů vztahujících se k procesu s Miladou Horákovou, mj. zpráv její spoluvězenkyně, posudků, přepisů z výslechů,...
Book