By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 24, 24. 11., s. 18-19
Annotation: Esej o slovenské spisovatelce Timravě a její prozaické tvorbě.
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 23, 10. 11., s. 18-19
Annotation: Esej o básníkovi, prozaikovi, esejistovi, divadelním a televizním režisérovi a překladateli F. Listopadovi, který od roku 1947 působil ve Francii...
Article
3
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 257, 6. 11., příl. Orientace, s. [11]-12
Orientace. -- 7. 11. 2021
Annotation: Esej o románu M. Kundery "Nevědění".
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 22, 27. 10., s. 9
Annotation: Esej, v níž autorka vychází též z myšlenek J. Butler.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 22, 27. 10., s. 18-19
Annotation: Esej o literatuře z perspektivy moderní filosofie a o filosofii literatury.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 22, 27. 10., s. 4-5
Annotation: Esej o poezii (literatuře) a morálce, v níž autor vychází z myšlenek M. M. Bachtina - z Bachtinovy úvahy "Slovo v životě a slovo v poezii" (1926).
Article
7
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 246, 23. 10., příl. Orientace, s. [11]-12
Orientace. -- 31. 10. 2021
Annotation: Esej o K. H. Borovském.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 17, 21. 10., s. 16-17
Annotation: Esej věnovaná projevům metamodernismu v současné české poezii, které autor nalézá zejména v tvorbě básníků mileniálské generace (T. Čada,...
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 8, 13. 10., s. 84-89
Annotation: Esej interpretující písňové texty J. Vodňanského; připojena bio-bibliografická poznámka o V. Balekovi (s. 85).
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 21, 13. 10., s. 29
Annotation: Esej o K. H. Borovském a jeho politické publicistice.
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 21, 13. 10., s. 30
Annotation: Esej o K. H. Borovském a jeho roli během revoluce roku 1848.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 21, 13. 10., s. 4
Annotation: Esej o literárněkritické praxi K. H. Borovský. Autor se zaměřuje zvláště na Havlíčkovu kritiku Tylova "Posledního Čecha" a zmiňuje též...
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 21, 13. 10., s. 18-19
Annotation: Esej o K. H. Borovském, který se kriticky stavěl k ideji panslavismu, ale zároveň odmítal Židy a samostatnost Slováků. Autor uvedené faktory...
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 21, 13. 10., s. 26-27
Annotation: Esej o K. H. Borovském a "druhých životech" jeho myšlenkového odkazu.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 16, 7. 10., s. 16-17
Annotation: Esej věnovaná projevům metamodernismu v současné české poezii, které autor nalézá zejména v tvorbě básníků mileniálské generace (O. Macl,...
Article
16
online
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 31, 2021, č. 10, 7. 10., s. 36-38
Annotation: Úryvek z knihy esejů J. Suchého na téma smrt uvozen krátkým komentářem.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 228, 2. 10., příl. Orientace, s. 16
Annotation: Esej o literární tvorbě "mileniálů".
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 19, 15. 9., s. 26-27
Annotation: Esej o vývoji české literatury a chápání české literatury po roce 1989 - zejména v posledních deseti letech a o "kulturních válkách", které...
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 7
Annotation: Esej věnovaná osobnosti J. Karáskovi ze Lvovic, zmíněn je jeho vztah k "Moderní revue" a jeho homosexualita; připojeny úryvky básní J. Karáska...
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 18, 1. 9., s. 4
Annotation: Esej o poválečné experimentální poezii, která hlásala rozchod s tradičními formami poezie a byly zaměřena na materiál (médium) básnictví....
Article