By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 18, 1. 9., s. 22-23
Annotation: Ukázky z korespondence mezi dvojicí B. Grögerová - J. Hiršal a dvojicí J. Kolář - B. Kolářová z let 1979, 1980, 1981, 1982 a 1991.
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 32, 2021, č. 2, 18. 6., s. 218-229
Annotation: Vzájemná korespondence I. Schneedorfera a E. Juliše.
Article
3
by Büchler, Pavel, 1952-, Haloun, Karel, 1951-
Published Praha : Rubato, 2021.
Annotation: Soubor korespondence mezi dvěma výtvarníky a zároveň přáteli, jejímž námětem jsou úvahy o moderním a současném umění; s biografickými...
Book
4
by Reynek, Bohuslav, 1892-1971, Franz, Jan, 1910-1946
Published Praha : Nezávislý podmelechovský spolek, 2021.
Annotation: Komentované vydání korespondence B. Reynka a J. Franze obsahující též některé Reynkovy básně věnované Franzovi; s uvedenou předmluvou, uvedeným...
Book
5
by Maier, Ruth, 1920-1942, Vold, Jan Erik, 1939-
Published Brno : Edika, 2021.
Annotation: Editovaný soubor deníkových záznamů rakouské Židovky R. Maier z Vídně (1933-1938) a z Norska (1940-1942), kam uprchla před nacistickým režimem,...
Book
6
by Emingerová, Dana, 1961-, Tomášek, Martin, 1983-
Published [Praha] : Dana Pravdová Emingerová - Veritas, 2021.
Annotation: Společná kniha účastníků kurzu tvůrčího psaní věnovaná jednomu z autorů, tělesně postiženému M. Tomáškovi.
Book
7
by Pardubová, Hana, 1928-, Pardubová, Hana, 1928-, Štěpánek, Ladislav
Published Bystřička : Pavel Kotrla - Klenov, 2021.
Annotation: Kniha obsahuje vzpomínky H. Pardubové na vyprávění jejích příbuzných ze vsetínské rodiny Jarošků o domácnosti T. G. Masaryka a dalších...
Book
8
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 13 (32), 2021, č. 5, Speciální příloha revue Kontexty, s. 29-39
Annotation: Kometovaný výběr korespondence spisovatelů P. Kohouta a J. Gruši; připojena biografická poznámka (s. 39).
Article
9
by Foglar, Jaroslav, 1907-1999
Published Praha : Skautská nadace Jaroslava Foglara, 2021.
Annotation: Soubor korespondence J. Foglara z let 1965-1998 adresované jeho přátelům, čtenářům a příznivcům; s uvedeným doslovem a přiloženými výtisky...
Book
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 21, 17. 12., s. 14
Annotation: Úryvek z korespondence mezi P. Králem a S. Dvorským.
Article
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 3, 14. 12., s. 123-130
Annotation: Ukázky z korespondence S. Dvorského a P. Krále; připojen medailon P. Krále (s. 130).
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 17, 22. 10., s. 10-11
Annotation: Ukázka dopisů, které psal E. Juliš V. Vokolkovi.
Article
13
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2020, č. 13, 22. 6.
Annotation: Ukázky z dopisů J. Voskovce J. Werichovi a Z. Werichové ze 60. let.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 12, 11. 6., s. 8-9
Annotation: Úryvek z korespondence dvou autorů Tvaru.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 10, 14. 5., s. 12-13
Annotation: Úryvky korespondence J. Palivce s P. Bezručem, K. Konrádem, H. Wernischovou a B. Fučíkem.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 19. 3., s. 11
Annotation: Nekrolog M. Kováříka; připojeny úryvky jeho korespondence se S. Antošovou.
Article
17
by Vrchlický, Jaroslav, 1853-1912, Vondroušová, Justýna, 1870-1958
Published Praha : Milan Šedivý, 2020.
Annotation: Edice korespondence J. Vrchlického adresované J. Vondroušové (550 položek, 2. 4. 1904 - 1908/1909) s kratším oddílem dopisů od J. Vondroušové...
Book
18
by Bílková, Jitka, 1965-
Published Praha : Malvern, 2020.
Annotation: Biografie F. Weniga přibližuje jeho osobnost prostřednictvím korespondence, spolupráce s J. Skupou, přehledu a rozboru jeho publicistických a literárních...
Book
19
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 105, 2020, č. 1, s. 131-141
Annotation: Výňatky z korespondence Pavla Kohouta a Jiřího Gruši doplněné komentáři. Text mapuje období, kdy byli oba spisovatelé nuceni emigrovat; připojena...
Article
20
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 12 (31), 2020, č. 4, s. 67-[75]
Annotation: Komentované úryvky korespondence.
Article