By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Tschichold, Jan, 1902-1974
Published Praha : UMPRUM, 2021.
Annotation: Kniha předkládá návrh nové, moderní typografie (jasné a standardizované, v kontrastu se "starou", užívanou v letech 1450-1914) včetně praktických...
Book
2
Annotation: Učebnice tvůrčího psaní; s biografickou poznámkou o autorkách (přední a zadní záložka, s jejich fot.).
Book
3
by Thau, Martin, 1954-
Published Praha : NAMU, 2021.
Annotation: Stručná příručka filmové scenáristiky; s biografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky).
Book
4
by Russell, Henry, 1954-
Published Praha : Grada, 2021.
Annotation: Ilustrovaná příručka poskytuje populárně podané informace o románových žánrech, významných dílech světové literatury, typických románových...
Book
5
by Bedrníček, Pavel, 1930-
Published Praha : Volvox Globator, 2020.
Annotation: Abecedně zpracovaný soupis církevních památek věnující se též pověstem a legendám, vážícím se k pražským sakrálním stavbám.
Book
6
by Blažek, Filip, 1974-
Published Praha : UMPRUM, 2020.
Annotation: Typografická příručka pro správnou a efektivní tvorbu tiskovin obsahuje mj. kapitoly o písmu, sazbě a zlomu, typografických pravidlech, korekturách,...
Book
7
by Toy Box, 1978-
Published Praha : Paseka, 2019.
Annotation: Příručka pro začínající komiksové tvůrce provází procesem vzniku komiksu od prvotní inspirace přes scénář a storyboardy až ke konečnému...
Book
9
by Pitter, Přemysl, 1895-1976
Published Praha : Kalich, 2019.
Annotation: Příručka představuje pastorační výchovnou pomůcku, v níž se vyprávějí evangelijní příběhy s ohledem na dětské recipienty; s Ediční...
Book
10
by Pistorius, Vladimír, 1951-
Published Příbram : Pistorius & Olšanská, 2019.
Annotation: Příručka obsahuje profesní informace o vydávání knih, charakteristiky světového i domácího knižního trhu, zabývá se technologickými postupy...
Book
11
by Ebelová, Ivana, 1961-
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019.
Annotation: Příručka věnovaná období od šestnáctého století do počátku dvacátého století, představuje v písemných pramenech frekventované tvary...
Book
12
by Čermák, Karel, 1954-
Published Praha : Powerprint, 2019.
Annotation: Souborné vydání excerpt z regionálních periodik Jičínska a Českého ráje obsahuje soupis místních událostí a vlastivědných zajímavostí...
Book
13
by Špirit, Michael, 1965-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2019.
Annotation: Monografie koncipovaná jako soubor odborných statí z textologické teorie a praxe spjatých tématem práce na vydávání Spisů J. Škvoreckého s...
Book
14
Annotation: Encyklopedická publikace přináší informace o podnicích a protagonistech knižního trhu v Čechách v letech 1749-1848; obsahuje: Ortsregister (s....
Book
15
by Valden, Milan, 1973-
Published Praha : Knižní klub, 2018.
Annotation: Příručka představuje autorův komentovaný výběr významných českých knih od období vzniku československého státu až po současnost; s Použitou...
Book
16
by Štverák, František
Published Praha : Národní archiv, 2018.
Annotation: Monografie představuje druhé vydání příručky k dějinám komunistické strany v bývalém Československu, které mapuje personální obsazení...
Book
17
Published Stuttgart : J.B. Metzler Verlag, [2017].
Annotation: Monografie je heslářem popové kultury, kterou představuje jako interdisciplinární a transdisciplinární oblast výzkumu a poskytuje přehled o nejdůležitějších...
Book
18
by Ftorek, Jozef, 1973-
Published Praha : Grada, 2017.
Annotation: Monografie se zabývá současnou praxí ovlivňování veřejného mínění pomocí mediální manipulace a propagandy a nabízí řešení, jak hodnotit...
Book
19
by Klanicová, Nikola, 1973-
Published Praha : Grada, 2017.
Annotation: Kniha o krasopisu a kaligrafii poskytuje autorský výklad o technice psaní a jeho místě v kultuře (též v literatuře) i prostor pro vlastní nácvik...
Book
20
Published Řevnice : Praha : Arbor vitae societas ; Artefactum, 2017.
Annotation: Kolektivní monografie představuje uměleckohistorickou práci, která mapuje dějiny umění na historickém území České republiky v období od roku...
Book