By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Paměti. Díl I.. -- S. 5-10
Annotation: Předmluva; s příspěvkem k životopisu (s. 11-58); s Ediční poznámkou (s. 59-60); s Předmluvou (s. 61-62); se Seznamem vyobrazení (s. 477-479);...
Book Chapter
2
In: Bacon 70. -- S. 15
Annotation: Úvodní poznámka editorky Dory Kaprálové; mj. s uvedenými vzpomínkami a příspěvky (některé přetištěny z dříve vydaných knih) a s doslovem...
Book Chapter
3
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 4, s. 98-100
Annotation: Diskusní příspěvek k autobiografickému románu J. Roznera.
Article
4
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 4, s. 101-102
Annotation: Diskusní příspěvek k autobiografickému románu J. Roznera.
Article
5
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 4, s. 103-106
Annotation: Diskusní příspěvek k autobiografickému románu J. Roznera.
Article
6
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 4, s. 107-110
Annotation: Diskusní příspěvek k básnické sbírce R. Juroleka.
Article
7
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 4, s. 111-112
Annotation: Diskusní příspěvek k básnické sbírce R. Juroleka.
Article
8
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 4, s. 113-115
Annotation: Diskusní příspěvek k literárním fragmentům P. Ctibora.
Article
9
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 4, s. 116-122
Annotation: Diskusní příspěvek k literárním fragmentům P. Ctibora.
Article
10
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 4, s. 123-126
Annotation: Diskusní příspěvek k literárním fragmentům P. Ctibora.
Article
11
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 4, s. 127-130
Annotation: Diskusní příspěvek ke knize J. Šranka o novější slovenské poezii.
Article
12
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 4, s. 81-83
Annotation: Diskusní příspěvek k románu A. Bajaji.
Article
13
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 4, s. 84-87
Annotation: Diskusní příspěvek k románu A. Bajaji.
Article
14
15
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 4, s. 92-97
Annotation: Diskusní příspěvek.
Article
16
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 10, 2009, č. 12, prosinec, s. 13
Annotation: Otištění příspěvku B. Procházky ohledně výše autorských honorářů; připojen úvodní komentář.
Article
17
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 10, 2009, č. 11, listopad, s. 4
Annotation: Příspěvek P. Veselého vyzývající k najití vhodného ekvivalentu slova "závidět" s kladnou konotací.
Article
18
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 10, 2009, č. 9, září, s. 9
Annotation: Odpověď V. France na otázku ohledně počtu literárních soutěží.
Article
19
In: Klíč k realitě : antologie tvorby Surrealistické skupiny z let 1989-90 [samizdat]. -- S. [32]-34
Annotation: Diskuse nad možnostmi a podobami kolektivní tvorby a skupinové kreativity.
Book Chapter
20
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 19, 1987, č. 11 (219), listopad, s. 2
Annotation: Příspěvek na sympoziu o české literatuře, Franken 1987.
Article