By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2021, č. 1, s. 38-40
Annotation: Úryvek přednášky J. Karáska ze Lvovic o F. Bílkovi, kterou připravil k tisku P. Ladman u příležitosti 70 let od Bílkova úmrtí; význam sochaře...
Article
2
by Eco, Umberto, 1932-2016
Published Praha : Argo, 2021.
Annotation: Soubor textů, přednášek a úvah na aktuální témata "Migrace a nesnášenlivost" doplněný přednáškou "Věčný fašismus" zabývající se fenoménem...
Book
3
by Carey, John, 1934-
Published Praha : Academia, 2021.
Annotation: Studie si všímá úzkosti a averze, jež mezi evropskými intelektuály vyvolávaly společenské změny spojené s prudkým růstem obyvatel během...
Book
4
by Doležal, Bohumil, 1940-
Published Praha : Argo, 2021.
Annotation: Soubor politické publicistiky a univerzitních přednášek B. Doležala z let 1994-2005; s autorovou předmluvou ("Místo předmluvy", s. 5-15) a ediční...
Book
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 15. 9., s. 178-190
Annotation: Přednáška o moderním románu a vztahu mezi románem a esejí, proslovená v roce 1960. Autor se zmiňuje mj. o románech T. Manna, J. Joyce, A. Gida,...
Article
6
online
online
online
online
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 3. 8. 2020
Annotation: Přednáška proslovená ve Společnosti Franze Kafky 10. 6. 2020 o F. Kafkovi a jeho vztazích se ženami a k ženám.
Article
7
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 3. 2. 2020
Annotation: Příspěvek přednesený v rámci holanovské konference "Jeskyně slov" ("L’Antre des mots"), která proběhla 25.-26. 11. 2005 na Svobodné Univerzitě...
Article
8
by Eco, Umberto, 1932-2016
Published Praha : Argo, 2020.
Annotation: Soubor článků, studií, esejí a přednášek U. Eca věnovaných médiu televize z období let 1956-2015; s úvodem a doslovem editora, bibliografií,...
Book
9
by Beard, Mary, 1955-
Published Praha : Argo, 2020.
Annotation: Soubor dvou přednášek o postavení žen v dnešní společnosti, v nichž autorka pátrá po kořenech společenského umlčování žen a potlačování...
Book
10
by Zavřel, Viktor, 1994-
Published Praha : Dybbuk, 2020.
Annotation: Soubor přednášek, úvah a zamyšlení nad tématy občanského soužití z perspektivy skeptické filozofie; s komentářem textu (přední záložka);...
Book
11
by Svoboda, Josef, 1920-2002, Svoboda, Josef, 1920-2002
Published [Praha] : Institut umění - Divadelní ústav, 2020.
Annotation: Soubor přednášek J. Svobody o úloze výtvarné stránky inscenace, které vedl na milánské Škole dramatického umění Paola Grassiho roku 1986,...
Book
12
by Tschichold, Jan, 1902-1974
Published [Praha] : Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2020.
Annotation: Studie o významu tradice a konvencí v typografii; s uvedenou předmluvou, vzorníkem digitalizovaných písem O. Menharta (s. 19-27) a uvedeným komentářem.
Book
13
by Hlaváček, Ludvík, 1940-
Published Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně spolu s Nadací pro současné umění Praha, 2020.
Annotation: Monografie; texty vznikly původně jako záznamy přednášek z cyklu o socializaci (v) umění z let 2007-2018, určených studentům magisterského...
Book
14
Published Praha : Institut pro studium literatury, 2020.
Annotation: Antologie zahrnuje chronologicky řazené kritické, polemické, bilanční i vzpomínkové články z let 1927-1969 o díle F. Halase (viz rozpis); s...
Book
15
In: Annalisa Cosentino : Premia Bohemica. -- ISBN 978-80-7051-290-6. -- S. 16-49
Annotation: Přednáška o obrazu Čech, české kultury a literatury ve světě.
Book Chapter
16
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 27, 2020, č. 4, s. 51-57
Annotation: Článek o vlivu literární tvorby O. Březiny na dílo J. Demla, vývoji vzájemných vztahů obou spisovatelů a současném výzkumu jejich korespondence;...
Article
17
by Weissová, Helga, 1929-
Published Brno : Jota, 2020.
Annotation: Vzpomínky výtvarnice H. Hoškové-Weissové na její dětství před první světovou válkou a na život po válce (období holokaustu je věnováno...
Book
18
In: Voknoviny. -- Roč. [5], 2019, č. 23, prosinec, s. 3-6
Annotation: Úvodní slovo ke konferenci "Underground a Československo v letech 1976-1981".
Article
19
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 30. 10. 2019
Annotation: Opravený a zkrácený přepis magnetofonového záznamu přednášky o literární kritice, který vyšel s nadpisem "Poznámka k diskusi o jednom sborníku"...
Article
20
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 15. 10., s. 12-24
Annotation: Upravený zápis přednášky proslovené 17. 5. 2006 na FF UK; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 24).
Article