By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Listopadové proměny : česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989. -- ISBN 978-80-7658-019-0. -- S. 159-178
Annotation: Studie mapuje fungování nakladatelství Klub osvobozeného samizdatu v nově vzniklých podmínkách volného trhu po listopadu 1989; připojena "Výzva"...
Article
2
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 17. 9. 2020
Annotation: Prohlášení, v němž se autoři podivují tomu, že žádnou z cen Magnesia Litera nezískala některá z českých autorek.
Article
4
In: Voknoviny. -- Roč. [6], 2020, březen, č. 24, s. 14-15
Annotation: Popis deseti lekcí Aktual univerzity - konceptu univerzitního vzdělávání navrhovaného v letech 1967-1968 Milanem Knížákem.
Article
5
In: Voknoviny. -- Roč. [5], 2019, č. 21, červen, s. 30
Annotation: Poděkování za zvolení do Evropského parlamentu.
Article
6
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2019, č. 19, 6. 5.
Annotation: Text, jímž sedm literátů v roce 1929 protestovalo proti gottwaldovské radikalizaci na V. sjezdu Komunistické strany Československa.
Article
7
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 47, 2017, č. 4, 17. 8., s. 64-65
Annotation: Článek se věnuje zániku Divadla Za branou; připojen otevřený dopis ministru kultury podepsaný vedoucími osobnostmi tehdejšího evropského divadla.
Article
8
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 26, 2017, č. 2, 21. 6., s. 4
Annotation: Prohlášení knihovnických sdružení v souvislosti s uvedením nového generálního ředitele Národní knihovny ČR M. Kocandy do funkce.
Article
9
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 10, 16. 5., s. 15
Annotation: Vysvětlení důvodů, proč brněnské Konzervatoři přišlo nevhodné, aby se jejich studentka zúčastnila recitační soutěže s poezií E. Bondyho.
Article
10
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 26, 2017, č. 2
Annotation: Prohlášení v souvislosti s uvedením M. Kocandy, nového generálního ředitele Národní knihovny ČR, do funkce.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 4, 6. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 1, s. 1
Annotation: Prohlášení Unie českých spisovatelů o vyjmutí Bezručova domu ze seznamu kulturních památek.
Article
12
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 21, 2016, č. 1, s. 42
Annotation: Prohlášení o nesouhlasu s vyškrtnutím tzv. Červeného domku P. Bezruče ze seznamu kulturních památek.
Article
14
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 51, 2016, č. 10, s. 171-173
Annotation: Stanoviska třech posledních šéfredaktorů časopisu Romboid k chování AOSS, která zazněla na knižním veletrhu Bibliotéka (12. 11. 2016).
Article
15
online
In: Masarykův lid. -- Roč. 21, 2015, č. 1, únor, s. 3-5
Annotation: Soubor protestních prohlášení českých spisovatelů a literárních organizací k pomnichovské situaci v Československu.
Article
16
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 20, 2015, č. 4, s. 97
Annotation: Prohlášení Unie českých spisovatelů o vyjmutí Bezručova domu ze seznamu kulturních památek.
Article
18
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 17. 11. 2013
Annotation: Zpráva; připojeno prohlášení B. Doležala zdůvodňující jeho ukončení činnosti v redakci Mladé fronty Dnes a Lidových novin.
Article
19
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2013, č. 45, březen, s. 7
Annotation: Článek obsahující přetisk vyjádření iniciátora projektu prosazujícího vydání sebraných spisů B. Hrabala T. Weisse k úmyslu vydavatelství...
Article