By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 277, 1. 12., s. 12
Annotation: Reportáž z literárního večera, na kterém byly v Divadle Dobeška knihy "Jak mě připravil o panenství Dřímající hrom a jiné povídky" a "Duši...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 19, 18. 11., s. 18
Annotation: Reportáž z autorského čtení T. Postovita, V. Vacka, A. Stančákové a V. Adamce, které proběhlo v Praze.
Article
3
online
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 19, 16. 11., s. 7
Annotation: Reportáž z pátého ročníku divadelního festivalu " Palm Off Fest".
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 9, 11. 11., s. [84]-89
Annotation: Literární reportáž z Lipnice nad Sázavou, věnovaná místům spojeným s posledními roky života J. Haška, mj. hradu Lipnice a hostinci U České...
Article
5
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 256, 5. 11., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 4. 11. 2021
Annotation: Reportáž ze křtu hudebního alba karikaturisty a písničkáře M. Kemela "Vlčí stopy".
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 18, 4. 11., s. 10
Annotation: Reportáž z knižního veletrhu Svět knihy '21 s důrazem na význam nakladatelů pro knižní trh.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 18, 4. 11., s. 10
Annotation: Reportáž z knižního veletrhu Svět knihy '21 s důrazem na debatu s hostem veletrhu D. Mitchellem a diskuzi o trendech české literatury, které se...
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 18, 4. 11., s. 11
Annotation: Reportáž z knižního veletrhu Svět knihy '21 s důrazem zahraniční hosty, francouzskou a běloruskou literaturu a na komplexní pohled na literární...
Article
9
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 253, 2. 11., s. 15
Novinky.cz [online]. -- 2. 11. 2021
Annotation: Reportáž z výstavy díla R. Pilaře "Radek Pilař 90", na níž je možné prohlédnout si v pražské Ville Pellé průřez jeho výtvarné tvorby.
Article
10
online
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 17, 19. 10., s. 4-5
Annotation: Reportáž z 28. ročníku divadelního festivalu "...příští vlna/next wave... ".
Article
11
online
In: Vaše Literatura [online]. -- 18. 10. 2021
Annotation: Reportáž z 31. ročníku "Podzimního knižního veletrhu".
Article
12
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 51, 2021, č. 5, 14. 10., s. 100-101
Annotation: Reportáž z 29. ročníku "Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni".
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 42, 11. 10., s. 21
Annotation: Reportáž o festivalu "...příští vlna/next wave...".
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 16, 7. 10., s. 8-9
Annotation: Reportáž z akce "Svět podle Danta", na níž skupina básníků a literárních aktivistů připomněla výročí 700 let od smrtí básníka D. Alighieriho.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 16, 7. 10., s. 8
Annotation: Reportáž z literárního festivalu "Ortenova Kutná Hora".
Article
16
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 231, 6. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 40, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 40, 6. 10.
Annotation: Reportáž z literární akce "Ars Poetica Neosolensis" konané v Banské Bystrici (19. 8. 2021). Autor ji uvádí vzpomínkou na své dětství v tomto...
Article
17
online
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 16, 5. 10., s. 4
Annotation: Reportáž z festivalu "Divadlo Plzeň" (15.-19. 9. 2021).
Article
18
online
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 16, 5. 10., s. 5
Annotation: Reportáž z festivalu "Divadlo Plzeň" (15.-19. 9. 2021).
Article
19
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 224, 27. 9., s. 9
Novinky.cz [online]. -- 26. 9. 2021
Annotation: Zpráva o pátečním programu knižním veletrhu Svět knihy '21.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 15, 23. 9., s. 12
Annotation: Reportáž z literárního festivalu "Kvílení", který se konal v Jihlavě a byl věnovaný památce básníka M. Jelínka; v rámci festivalu byla pokřtěna...
Article