By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 48, 23. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 218, 18. 9., příl. Orientace, s. 32
Annotation: Poznámka k happeningové procházce po žižkovských adresách známých umělců pořádané Občanským sdružením Přátelé Prahy 3: Artur Longen...
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 23, 4. 6., s. 7
Annotation: Úvaha inspirovaná rozhovorem s básníkem J. Novákem (Host č. 5).
Article
4
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 5, 5. 5., s. 36-39
Annotation: Rozhovor s J. Novákem o jeho životě a tvorbě. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku.
Article
5
In: Jak hřešil Žižkov před sto lety. -- s. 5-12
Annotation: Autorova předmluva; kniha navazující na monografii Jak žil Žižkov před sto lety (2005) opět čerpá především z dobového tisku.
Book Chapter
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 40, 17. 2., s. 25
Annotation: Fejeton.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 268, 18. 11., s. 25
Annotation: Zpráva o finanční podpoře instalace "jezdecké" sochy J. Haška od K. Nepraše na Prokopově náměstí na Žižkově.
Article
8
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 10, 2001, č. 38, 20. 9., příl. Prager Tagblatt, s. 3
Annotation: Přehled akcí k Seifertovu jubileu, mj. o 5. ročníku hudebního festivalu Žižkovský podzim.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 77, 31. 3., s. 12
Annotation: Zpráva citující sdělení Radničních novin, listu městské části Praha 3.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 39, 13. 10., s. 2
Annotation: Referát o happeningu pořádaném starostou Prahy 3, nakladatelstvím Dauphin a E. Brikciem u příležitosti vydání knihy V. Rady a J. Žáka; též...
Article
11
In: Die Verwandlung. -- R. 1998, č. 1/2, s. 13-15
Annotation: Topografická stať o rodišti M. Jesenské, žižkovských reáliích v životě a díle F. Kafky a žižkovském období J. Urzidila.
Article
12
Annotation: Pokračování publikace Kniha o Praze 3 (1994), mj. s oddíly Stránky z kultury (s. 72-100) a Vzpomínky a vyznání (s. 150-159), s uvedenými příspěvky.
Book
13
In: Český týdeník. -- ISSN 1211-0302. -- Roč. 1, 1995, č. 27, 4.-6. 4., s. 9
Annotation: Recenze; v knize též o obrazu Žižkova v literatuře.
Article
14
In: Dobrý večerník. -- ISSN 1211-7935. -- Roč. 3, 1995, č. 4, 5. 1., s. 9
Annotation: Kniha mj. připomíná i spisovatele spjaté se Žižkovem.
Article
15
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 1994, č. 25, duben, s. 108-121
Annotation: Ve stati o Žižkovu zmíněni mj. : Seifert Jaroslav, Hanč Jan, Boudník Vladimír, Jesenská Milena, Žák Jaroslav, Rada Vlastimil.
Article
16
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1981, č. 2, s. 37-40
Annotation: O Žižkovu básníkova mládí; ze vzpomínek.
Article
17
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 2, 1970, č. 29, 15. 7., s. 4-5
Annotation: Vzpomínky.
Article