By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 36, 30. 8., s. 8
Annotation: Článek o deníku J. Glazarové "Deštný prales, Kongo, Pygmejové a jiné práce". Ukázky z knihy zazní v rozhlasovém pořadu "Stalo se to přesně...
Article
2
In: Playboy. -- ISSN 0862-9374. -- Roč. 27 (31), 2021, č. 7, červenec, s. 24-[27]
Annotation: Článek o cestovateli D. Valchovníkovi, mj. o jeho cestopise "Bílý Afričan".
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 24
Annotation: Recenze na prózu T. Šímy "Na kole přes Afriku".
Article
4
In: Od práce k zábavě : volný čas v české kultuře 19. století : sborník příspěvků ze 40. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 20.-22. února 2020. -- ISBN 978-80-200-3217-1. -- S. 387-397
Annotation: Studie se zabývá cestopisnými přednáškami doplněnými o promítání diapozitivů, oblíbenými ve 2. polovině 19. století, na příkladu plzeňských...
Book Chapter
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 5, květen, příl. Harmonie života, s. [1]-2
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou a cestovatelkou H. Hindrákovou o její nové knize "Svítání nad savanou" a Africe; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
6
In: Playboy. -- ISSN 0862-9374. -- Roč. 26 (30), 2020, č. 4, duben, s. 70-73
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou H. Hindrákovou o humanitární pomoci Africe a o jejích knihách, které jsou kombinací beletrie a faktů.
Article
7
by Šíma, Tadeáš, 1992-
Published Brno : Host, 2020.
Annotation: Příběh o cestě na bicyklu ze severu na jih afrického kontinentu; s biografickou poznámkou o autorovi.
Book
8
by Topinka, Miloslav, 1945-
Published Praha : Revolver Revue, 2020.
Annotation: Esejistické pojednání o A. Rimbaudovi soustředěné především na druhou půli jeho života spjatou s Afrikou, na jeho nemoc a smrt, to vše na pozadí...
Book
9
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 103, 4. 5., s. 23, příl. Orientace, s. v
Annotation: Recenze.
Article
11
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 2, 11. 2., s. 70-75
Annotation: Reportáž; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 75).
Article
12
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 5. 8. 2018
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou a cestovatelkou H. Hindrákovou o její literární tvorbě a cestách do Afriky.
Article
13
14
Annotation: Kolektivní monografie představuje komentované vydání souboru deníků Bedřicha Machulky, cestovatele, sběratele a vedoucího loveckých výprav,...
Book
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 27, 2017, č. 181, 7. 8., s. 10
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 4, duben, příl. Biblio, s. 5
Annotation: Anotace; mj. připojeny anotace dalších nomiací.
Article
17
by Poláček, Matěj, 1883-1975
Published Praha : NLN, 2017.
Annotation: Vzpomínky dělníka Matěje Poláčka (původem ze Slovácka) na jeho život před první světovou válkou, válečné boje, pobyt ve Švédsku, Argentině...
Book
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 6, 24. 3., s. 14
Annotation: Referát o uvedení knihy P. Smoleńského a besedě s novinářem T. Linderem v Knihovně Václava Havla.
Article
19
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 12, 2016, č. 1, s. 24
Annotation: Medailon překladatele u otištěných ukázek básní A. Césaireho a K. Yacina (s. 20-24). S úvodním slovem překladatele (Poezií míst proti kolonialismu,...
Article