By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 224, 27. 9., s. 16
Lidovky.cz [online]. -- 3. 10. 2021
Annotation: Rozhovor s česko-australskou básnířkou H. Gerzanicovou; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Od práce k zábavě : volný čas v české kultuře 19. století : sborník příspěvků ze 40. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 20.-22. února 2020. -- ISBN 978-80-200-3217-1. -- S. 387-397
Annotation: Studie se zabývá cestopisnými přednáškami doplněnými o promítání diapozitivů, oblíbenými ve 2. polovině 19. století, na příkladu plzeňských...
Book Chapter
3
by Vávra, David, 1957-, Lipus, Radovan, 1966-
Published Praha : Grada, 2021.
Annotation: Bohatě ilustrovaný cestopis o Japonsku, Austrálii, Tasmánii, Novém Zélandu a tamní architektuře; kniha vznikla na základě natáčení pořadu...
Book
4
by Papoušková, Eva, 1969-
Published Praha : Mladá fronta, 2021.
Annotation: Příběh pro děti umístěný do Austrálie v čase požárů.
Book
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 5, 20. 5., s. 171-173
Annotation: Článek o Webarchivu, který je součástí Národní knihovny a který je úložištěm článků (dokumentů) na internetu. Webarchiv spolupracuje mj....
Article
6
In: Čechoslováci ve světě. -- S. 5
Annotation: Předmluva; s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
7
In: Voknoviny. -- Roč. [4], 2018, č. 19, prosinec, s. 20-22
Annotation: Reportáž o vzniku dokumentárního filmu o Ch. Soukupovi a jeho promítání v kinech.
Article
8
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 9, 9. 11., s. 65-66
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 10, říjen, s. 18-21
Annotation: Vzpomínkový článek na učitele M. Cíglera, o jeho exilu v Německu a Austrálii, o jeho životních osudech, o knihách o přistěhovalcích v Austrálii,...
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 132, 8. 6., příl. Pátek, č. 23, s. 24-27
Annotation: Rozhovor s molekulárním biologem a spisovatelem J. Pánkem.
Article
11
by Ležák, Vladimír, 1902-1970
Published [Česko] : Jan Kalvoda a vydavatelství VLAHOUR publishers, 2018.
Annotation: Paměti předválečného a exilového novináře Vladimíra Ležáka-Borina obsahují vzpomínky na jeho život před rokem 1952, kdy odjel z Velké Británie...
Book
12
by Kreisinger, Pavel, 1987-
Published Praha : Academia, 2018.
Annotation: Monografie se věnuje československé komunitě v Austrálii a účasti jejích příslušníků na bojích obou světových válek či v zahraničním...
Book
13
Annotation: Sborník statí o vybraných problémech slovanských jazyků a literatur; mj. s uvedenými příspěvky týkajícími se české literatury a literární...
Book
14
by Miller, Jaroslav, 1971-, Burešová, Jana, 1959-, Trapl, Miloš, 1935-
Published Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016.
Annotation: Monografie se zabývá dějinami českého exilu v Austrálii; Austrálie se po druhé světové válce stala překvapivě zemí, která přijala největší...
Book
15
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 17. 7. 2015
Annotation: Článek o tiskovinách zaměřených na čtenáře ze zahraničí, především je zmíněn časopis "Nový Polygon".
Article
16
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2015, č. 12, 23. 3.
Annotation: Úryvek z cestopisu po Austrálii.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 118, 22. 5., s. B8
Annotation: Anotace; mj. k níže uvedené knize.
Article
18
by Miller, Jaroslav, 1971-
Published Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Knižní studie věnovaná činnostem českého exilu v Západní Austrálii; obsahuje Soupis pramenů a literatury (s. 121-123) a Rejstřík (s. 124-130).
Book
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 9, 28. 2., s. 21
Annotation: Rozhovor o básnické tvorbě a překladech J. T; s připojenou bibliografíí.
Article
20
In: Moderní dějiny : sborník k dějinám 19. a 20. století. -- ISSN 1210-6860. -- Roč. 21, 2013, č. 2, s. 185-203
Annotation: Studie se věnuje amatérskému divadlu českých a slovenských exulantů v Sydney, Melbourne, Adelaide, Canbeře a Perthu v období 1948-1989.
Article