By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 10. 8. 2021
Annotation: Zpráva o zakázání nezávislé organizace spisovatelů v Bělorusku; připojen videorozhovor se S. Aleksìjevìčovou.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 18, 5. 11., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s M. Ščurem, mj. o jeho české sbírce "Arytmie", o básníku P. Královi a buddhismu; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
3
Published Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2019.
Annotation: Druhý svazek slovníku disidentů (pro české osobnosti viz první díl); se samostatným kontextualizačním úvodem pro každou zemi či oblast (viz...
Book
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 239, 12. 10., s. 8
Annotation: Rozhovor s hostem festivalu Pražské křižovatky.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 236, 8. 10., s. 11
Annotation: Rozhovor. Autorka se účastnila festivalu Pražské křižovatky.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 231, 4. 10., s. 24
Annotation: Připomenutí 77. narozenin V. Havla v souvislosti s prvním udělením Ceny V. Havla běloruskému disidentovi A. Bjaljackimu.
Article
7
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2012, č. 39/40, duben/květen, s. 88-91
Annotation: Rozhovor především o souvislostech mezi českou a běloruskou literaturou, s biografickými poznámkami o obou autorech.
Article
8
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 20. 2. 2011
Annotation: Rozhovor s J. Dědečkem především o situaci v Bělorusku a o lidskoprávních aktivitách českého Penklubu; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
9
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- R. 2011, č. 1, s. 14
Annotation: Biografická poznámka u ukázky z dosud nevydaného hudebního cestopisu M. Chadimy I Czech Music On The Road - Baltic & East Tour. Ukázka (Vítejte...
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 51, 14. 12., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 1, únor, s. 123-131
Annotation: Recenze sborníku studií.
Article
12
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 3, 2007, č. 4, duben, s. 59
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u zrcadlového překladu Březnových deníků D. Kostěnkové (s. 58-62).
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 4, 22. 2., s. 9
Annotation: Výhrady k výběru básní i k překladu.
Article
14
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 2, 10. 2., s. 70
Annotation: Úvaha, mapující průniky české kultury do soudobého povědomí v Bělorusku.
Article
15
Annotation: S oddíly: Vystoupení v plénu (s. 13-54); Lingvistika a lingvodidaktika (s. 55-192); Literární věda a translatologie (s. 193-328); - mj. s uvedenými...
Book
16
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 76, 2007, č. 4, s. 490-492
Annotation: Zpráva o zařazení dvou sbírek z fondů Národní knihovny (kolekce rukopisů z období české reformace) a Slovanské knihovny (soubor novin a časopisů...
Article
17
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 2, 2006, č. 12, prosinec, s. 2-4
Annotation: Rozhovor s překladateli, kteří žijí v Česku.
Article
18
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 2, 2006, č. 12, prosinec, s. 1
Annotation: Úvodník; číslo obsahuje texty autorů z Běloruska, Ruska, Uzbekistánu a Turkmenistánu. Zrcadlové překlady jsou doplněny medailonky autorů a...
Article
19
20
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 23. 3. 2006
Annotation: Rozhovor o české literatuře v Bělorusku a o české knižní produkci vůbec; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article