By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 5, s. 229-235
Annotation: Studie o vztahu B. Němcové k Bulharsku, bulharské kultuře a bulharskému národnímu obrození.
Article
2
In: Ivanu Dorovskému ad honorem : příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc.. -- ISBN 978-80-210-9604-2. -- S. 81-100
Annotation: Studie se věnuje koncepci literární dvojdomosti rozvíjené I. Dorovským a její aplikaci na literaturu bulharsko-makedonského obrození.
Book Chapter
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 71-77
Annotation: Studie o vývoji česko-bulharských literárních vztahů v 1. polovině 19. století.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 15, 19. 9., s. 12
Annotation: Reportáž z cesty L. Galabové, J. Sojky a J. Straky do Bulharska na pozvání tamního PEN klubu.
Article
5
Published Praha : Petr Štengl, 2019.
Annotation: Antologie básní 25 bulharských básníků; s uvedenou předmluvou a s medailony O autorech zastoupených v antologii (s. 251-285), které připravil...
Book
6
Published Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2019.
Annotation: První svazek slovníku disidentů (též českých, mj. i spisovatelů); se samostatným kontextualizačním úvodem pro každou zemi, kalendáriem a...
Book
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 93, 21. 4., s. 22, příl. Orientace, s. iv
Annotation: Článek o nátlaku bulharské Státní bezpečnosti (Dăržavna sigurnost) na literární teoretičku, lingvistku, sémiotičku, psychoanalytičku a feministku...
Article
8
online
In: Usta ad Albim Bohemica [online]. -- ISSN 1802-825X. -- Roč. 18, 2018, č. 1/2, s. 31-43
Annotation: Studie se zabývá básnickou a výtvarnou tvorbou umělce J. V. Mrkvičky a jeho postavením v rámci bulharské kultury.
Article
9
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 87, 2018, č. 1-3, s. [45]-108
Annotation: Studie o českých vlivech na první vlnu bulharského literárního modernismu. Autor zdůrazňuje úlohu překladatelů a literárních historiků na...
Article
10
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 22. 9. 2016
Annotation: Povídka.
Article
11
by Kaplická Yakimova, Vera, 1983-
Published Praha : České Budějovice : Academia ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015.
Annotation: Monografie zkoumá fungování českého literárního kánonu a jeho formování v cizím prostředí, předsudky spojené s recepcí děl a specifika...
Book
12
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 2 (7), 2014, č. [2], únor, s. 14-15
Annotation: Reportáž o knižním veletrhu v Sofii, situaci na bulharském knižním trhu a o tamním překladu autorčiny knihy.
Article
13
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 74, 2013, č. 3, srpen, s. 237-239
Annotation: Recenze bulharského odborného časopisu (trojčíslo 2-4/2011), který je cele věnován 100. výročí založení Ústavu pro jazyk český.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 20, 29. 11., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor s překladatelkou a spisovatelkou, která žije od r. 1970 v Bulharsku. S připojenou autorčinou básní Cesty a s ukázkami jejích překladů.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 20, 29. 11., s. 24
Annotation: Pokračování seriálu o městském folkloru.
Article
16
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 93, 19. 4., příl. Salon, č. 767, s. 6
Salon. -- 26. 4. 2012
Annotation: Rozhovor pořízený při autorském čtení v Praze v rámci projektu Literatura pod vysokým napětím.
Article
17
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 4 (23), 2012, č. 6, s. 71-76
Annotation: Rozhovor, především o bulharské literatuře, autorově tvorbě a jeho vztahu k české literatuře a Česku.
Article
18
19
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2011, č. 7/8, s. 14-47
Annotation: Studie zkoumá základní vývoj, posloupnost a estetická specifika avantgardních směrů v těch jihoslovanských literaturách, v nichž lze v meziválečném...
Article