By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 80, 6. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o absenci nominace románu M. Platzové "Anarchista" v Dublinské literární ceně.
Article
2
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 17. 4. 2014
Annotation: Zpráva o umístění gobelínu z kreseb P. Síse na letišti v Dublinu.
Article
3
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 17. 2. 2014
Annotation: Otázka týkající se procesu redakce a vydání románu J. Quinna "Mount Merrion", který vyšel v nakladatelství Penguin.
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 22, 23. 12., s. 3
Annotation: Poznámka o brněnské uličce nově pojmenované po Václavu Havlovi a o vzniku takzvaných Havlových míst v různých světových městech.
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 19, 2008, č. 3, s. 125-141
Annotation: Studie všímající si i literárních styků; s předmluvou editora tematického bloku Praha-Dublin (s. 121-170) a s bio-bibliografickou poznámkou o...
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 172, 25. 7., s. 5
Annotation: Článek o irských ohlasech na výstavu čs. umění v Dublinu.
Article