By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Carey, John, 1934-
Published Praha : Academia, 2021.
Annotation: Studie si všímá úzkosti a averze, jež mezi evropskými intelektuály vyvolávaly společenské změny spojené s prudkým růstem obyvatel během...
Book
2
by Doležal, Bohumil, 1940-
Published Praha : Argo, 2021.
Annotation: Soubor politické publicistiky a univerzitních přednášek B. Doležala z let 1994-2005; s autorovou předmluvou ("Místo předmluvy", s. 5-15) a ediční...
Book
3
Published Praha : Academia, 2021.
Annotation: Jubilejní sborník vydaný k 80. narozeninám P. Pitharta obsahuje eseje, vzpomínky a další texty dotýkající se jubilanta a oblastí jeho působení;...
Book
4
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na román V. Vondrušky "Kronika zániku Evropy 1984-2054".
Article
5
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 2. 1. 2020
Annotation: Komentář věnovaný společenské situaci v Evropě a její budoucnosti, stylizovaný jako ukázka z fiktivního románu a minirozhovor s jeho (nejmenovaným)...
Article
6
In: Justus et bonus : ad honorem Jiří Beneš : křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. -- ISBN 978-80-7007-630-9. -- S. 75-101
Annotation: Studie analyzuje scény s Bileámovou oslicí ve vybraných středověkých náboženských dramatech (viz rozpis) a sleduje její symboliku a význam...
Book Chapter
7
by Rakušanová, Marie, 1978-
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020.
Annotation: Kolektivní monografie nově zhodnocuje dílo B. Kubišty v kontextu uměleckých, kulturních a historických vztahů v Evropě na počátku 20. století,...
Book
8
Published Praha : Argo, 2020.
Annotation: Komentované vydání Fredegarových kronik představuje dokument zachycující závěr merovejské a počátek karolinské doby, obsahuje také jediné...
Book
9
by Kinross, Robin, 1949-
Published Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2020.
Annotation: Popularizační esej k tématu dějin tisku a typografie; se Zdroji (bibliografií) (s. 265-279) a Rejstříkem (s. 280-293).
Book
10
by Kaufmann, Thomas, 1962-
Published Praha : Argo, 2020.
Annotation: Monografie představuje syntetický výklad dějin reformace a zkoumá společenské a kulturní pozadí náboženské atmosféry na přelomu patnáctého...
Book
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 44, 31. 10., s. 57
Annotation: Anotace.
Article
12
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 6, 11. 6., s. 6-7
Annotation: Článek reagující na rozhovor s V. Vondruškou na iDNES.tv komentuje jeho názory na svobodu, politickou korektnost a současnou politickou situaci...
Article
13
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 6, 11. 6., s. [82]-85
Annotation: Rozhovor u příležitosti návštěvy České republiky; mj. o česky vycházející knize "Říše a pět králů".
Article
14
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 3, 12. 3., s. [20]-24
H7O [online]. -- 27. 3. 2019
Annotation: Esej inspirovaný výzvou B. H. Lévyho spisovatelům a intelektuálům k obraně myšlenky Evropy před vlnou politického populismu uvažuje nad oddělením...
Article
15
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 3, 12. 3., s. 67-68
H7O [online]. -- 26. 2. 2019
Annotation: Recenze.
Article
16
by Tichanov, Galin, 1964-
Published Stanford : Stanford University Press, 2019.
Annotation: Monografie mapuje dějiny literární teorie se zaměřením na její formativní meziválečnou dekádu v Rusku; s poznámkami (s. 187-216); s bibliografií...
Book
17
In: Prázdniny v Evropě. -- S. [350]
Annotation: Medailon autora; s poznámkou autora (na volném listě); s komentáři textu (4. s. obálky).
Book Chapter
18
In: Kronika zániku Evropy. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi s jeho fot.; s úryvkem z textu (zadní záložka volné obálky); s komentářem textu (4. s. volné obálky).
Book Chapter
19
Annotation: Kniha esejí šesti evropských spisovatelů o vývoji západní i postkomunistické společnosti po roce 1989 a o otázkách jejich budoucnosti; s průběžnými...
Book