By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Tighe, Carl, 1950-2020
Published London ; New York : Routledge, 2021.
Annotation: Monografie věnovaná převážně literatuře a společensko-politickým dějinám Polska a Maďarska obsahuje též kapitolu "Kundera's 'Kidnap' revisited"...
Book
2
Published Leuven : Leuven University Press, 2020.
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá komiksem v různých zemích středovýchodní a jihovýchodní Evropy (viz rozpis), mj. též v České republice (oddíl...
Book
3
In: Comics of the New Europe : Reflections and Intersections. -- ISBN 978-94-6270-212-7. -- S. 7-24
Annotation: Úvodní studie ke kolektivní monografii o komiksu středovýchodní a jihovýchodní Evropy (tj. i o českém) zmiňuje mj. společné rysy komiksové...
Book Chapter
4
Published New York ; London : Routledge, 2020.
Annotation: Kolektivní monografie obsahuje studie zpracovávající vybrané otázky kategorie genderu a generace v Polsku, Československu (Česku), Sovětském...
Book
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 5, květen, příl. Interview, s. 3
Annotation: Rozhovor se spoluautorkou a koordinátorkou projektu "The Years of Change 1989-1991. Mittel-, Ost-, und Südesturopa 30 Jahre danach" K. Stetsevychovou,...
Article
6
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 2, únor, s. 47
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 31/32, s. 81-84
Annotation: Rozhovor s maďarským básníkem M. Z. Nemesem, mj. též o politické a kulturní situaci v Maďarsku a o vzájemné spolupráci, již by podle Nemese...
Article
8
In: The Triumph of the Swedish Nineteenth-century Novel in Central and Eastern Europe. -- ISBN 978-91-88348-93-7. -- S. 7-31
Annotation: Studie se zabývá šířením díla tří švédských spisovatelek (viz rozpis) do jazyků a zemí střední a východní Evropy od 30. let 19. století...
Book Chapter
9
Published Berlin : Bratislava : Peter Lang ; Veda, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie aplikuje koncept remediace, tj. vzájemného ovlivňování starých a nových médií, na uměleckou a literární produkci zemí...
Book
10
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 5, listopad, s. 747-754
Česká literatura v síti [online]. -- 4. 2. 2019
Annotation: Recenze publikace pojednávající o americkém projektu tajné distribuce knih ve východní Evropě v době studené války. Bio-bibliografická poznámka...
Article
11
12
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 10, 15. 5., s. 16
Annotation: Ukázka z pamětí, které J. Kolář aktuálně sepisuje. Šestá část se věnuje jeho práci v deníku Práce a cestování po podobně zaměřených...
Article
13
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 5. 1. 2018
Annotation: Ukázka z knihy vycházející v nakladatelství Academia; s úvodní poznámkou.
Article
14
by Reisch, Alfred A. 1931-2013
Published Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018.
Annotation: Monografie popisuje program tajné distribuce knih do východní Evropy, který financovala Central Intelligence Agency v letech 1957-1970; s Prameny (s....
Book
15
In: Muzeum. -- ISSN 1803-0386. -- Roč. 56, 2018, zvl. č. , s. 13-23
Annotation: Článek shrnující klíčové koncepty a přístupy při studiu kulturní opozice užívané v rámci práce na projektu "Courage (Cultural Opposition:...
Article
16
In: Muzeum. -- ISSN 1803-0386. -- Roč. 56, 2018, zvl. č. , s. 3-12
Annotation: Článek o projektu "Courage (Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries - Kulturní opozice:...
Article
17
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 14, 5. 7., s. 8-9
Annotation: Článek popisuje proměny fanzinové produkce v Česku, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku a Slovinsku. Obsahuje také zamyšlení nad tím, zda se jedná...
Article
19
by Wachtel, Andrew, 1959-
Published Praha : Academia, 2017.
Annotation: Monografie popisuje literární život a roli spisovatelů ve střední a východní Evropě a jejich proměnu po pádu komunismu, věnuje se mj. vztahům...
Book
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 6, prosinec, s. 870-894
Annotation: Studie se věnuje problematice sociálních dějin v široké komparativní perspektivě. Autor se zabývá, do jaké míry samizdat odráží politické...
Article