By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 49, 25. 11., s. 20
Annotation: Rozhovor s dramaturgem a dramatikem M. Samcem o připravované inscenaci jeho divadelní hry "Finnmark", jež bude mít premiéru v MeetFactory 19. 12....
Article
2
In: Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy. -- ISBN 978-80-7-308-958-0. -- S. 112-125
Annotation: Studie sleduje recepci díla K. H. Borovského ve finském prostředí v období národního obrození.
Book Chapter
3
In: Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. II. svazek. -- ISBN 978-80-200-2918-8. -- S. 1395-1417
Annotation: Studie pojednává o švédské recepci Rukopisů královédvorského a zelenohorského, zvláště o dvou překladech Rukopisů či jejich částí do...
Book Chapter
4
In: Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. II. svazek. -- ISBN 978-80-200-2918-8. -- S. 1419-1435
Annotation: Studie sleduje finskou recepci Rukopisů (často srovnávaných s "Kalevalou") a jiné projevy zájmu o české národní hnutí mezi finskými obrozenci...
Book Chapter
5
by Dlask, Jan, 1973-
Published Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018.
Annotation: Monografie tematizuje sociologicky orientované dějiny finskošvédské literatury, tedy novodobé literatury švédskojazyčné menšiny žijící na...
Book
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 20, 30. 11., s. 2
Annotation: Úvodník v čísle, které připomíná sté výročí nezávislosti Finska. Autor také více informuje o ceně Tvárnice.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 105, 6. 5., příl. Orientace, s. iv
Annotation: Rozhovor; zejm. o jejím dokumentu o finské ultrapravici Bod varu.
Article
9
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 25. 2. 2014
Annotation: Recenze.
Article
10
by Lönnrot, Elias, 1802-1884
Published Praha : Academia, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Kniha přináší překlad finského eposu Kalevala z pera spisovatele Josefa Holečka (1894), kritický komentář k němu, studii o vzniku a stavbě...
Book
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 18, 1. 11., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Setkání se snem aneb Finlandia. -- s. 139-143
Annotation: Ediční poznámka k prvnímu vydání cestopisných črt psaných v 2. pol. 60. let; - s Jmenným rejstříkem (s. 145-146).
Book Chapter
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 7, 2011, č. 22, 26. 10., s. 8
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou.
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 42, 21. 10., s. 4-5
Annotation: Rozhovor, mj. o jejím otci R. Pražákovi, Finsku a finské literatuře, M. Waltarim a knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 257, 4. 11., s. 8
Annotation: O prezentaci současné české literatury ve Skandinávii.
Article
16
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 8, 10. 10., s. 44
Annotation: Zpráva o biografii Fin Mika Waltari z pera M. Hejkalové.
Article
17
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 8, 10. 10., s. 42-44
Annotation: Článek o M. Hejkalové, mj. o její tvorbě, nakladatelství Hejkal, havlíčkobrodském knižním veletrhu a Finsku.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 221, 19. 9., s. C10
Annotation: Článek ke 100. výročí narození M. Waltariho, především pak o jeho recepci v Čechách a na Moravě.
Article
19
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2007, č. 9/10, září/říjen, s. 10-11
Annotation: Rozhovor.
Article
20
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 2, 10. 2., s. 23
Annotation: Článek, mapující průniky české kultury do soudobého povědomí ve Finsku.
Article