By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 23, 10. 11., s. 18-19
Annotation: Esej o básníkovi, prozaikovi, esejistovi, divadelním a televizním režisérovi a překladateli F. Listopadovi, který od roku 1947 působil ve Francii...
Article
2
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 65, 2021, č. 205, 22.-24- 10., příl. Víkend, s. 8-9
Víkend. -- 22. 10. 2021
Annotation: Rozhovor s francouzským spisovatelem L. Binetem u příležitosti jeho účasti na knižním veletrhu Svět knihy; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 16, 20. 1., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 19. 1. 2021
Annotation: Zpráva o chystaném knižním veletrhu Svět knihy Praha, jehož hostem bude v roce 2021 Francie.
Article
4
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 10, 2021, č. 37/38, s. 121-122
Annotation: Recenze; připojena biografická poznámka (s. 122).
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020/2021, č. 53/1, 21. 12. 2020, s. 26
Annotation: Vzpomínka na publicistu A. J. Liehma, který po roce 1968 emigroval do Francie a který byl též blízkým přítelem autorova otce, E. F. Buriana.
Article
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 21. 12. 2020
Annotation: Vzpomínka na publicistu A. J. Liehma, který po roce 1968 odešel do exilu.
Article
7
online
Webarchiv
In: A2larm [online]. -- 10. 12. 2020
Annotation: Vzpomínka na publicistu A. J. Liehma, který po roce 1968 odešel do exilu, a na spolupráci s Liehmem v redakci Literárních novin, resp. Literárních...
Article
8
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2020, č. 25, 7. 12.
Annotation: Nekrolog publicisty a emigranta po roce 1968 A. J. Liehma; připojen rozhovor s A. J. Liehmem z roku 2001, mj. o společenském, politickém a kulturním...
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 283, 5. 12., s. 4
Annotation: Nekrolog publicisty a posrpnového exulanta A. J. Liehma.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 283, 5. 12., s. 4
Annotation: Úryvek z rozhovoru pro Lidové noviny z roku 2017, mj. o M. Kunderovi a esejích S. Richterové.
Article
11
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 265, 13. 11., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 13. 11. 2020
Annotation: Článek o francouzském bohemistovi a překladateli české literatury do francouzštiny X. Galmichovi, jemuž byla udělena cena Premia Bohemica.
Article
12
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 12. 11. 2020
Annotation: Komentář k situaci zavřených knihkupectví v době koronavirové pandemie. Autor českou situaci srovnává se situací ve Francii a Belgii.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 8, 7. 10., s. [8]-15
Annotation: Rozhovor; zejm. o překládání ze španělštiny a francouzštiny (mj. k nominacím na Magnesii Literu v kategorii překladu, v roce 2020 za překlad...
Article
14
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 22. 6. 2020
Annotation: Nekrolog básníka, esejisty a překladatele P. Krále.
Article
15
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 10, 2019, č. 2, 11. 2. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na knihu F. Všetičky "Francie literární".
Article
16
by Šnejdárek, Josef, 1875-1945
Published Praha : Naše vojsko, 2020.
Annotation: Vzpomínky československého generála J. Šnejdárka na jeho dětství, odchod do Afriky, působení v cizineckých legiích, boje první světové války...
Book
17
In: Otokar Fischer (1883-1938) : ein Prager Intellektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft. -- ISBN 978-3-412-51799-1. -- S. 147-177
Annotation: Studie pojednává o vztahu O. Fischera k Francii a Belgii (včetně Francouzů a Belgičanů) a o jeho zájmu o frankofonní kulturu.
Book Chapter
18
Annotation: Publikace pojednává téma českého živlu ve Francii z osobního i nadosobního hlediska (kapitoly S. Boučka seznamují s historií české imigrace...
Book
19
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 17, 2020, č. 4, s. 21-23
Annotation: Článek o vztahu J. Čepa k francouzské kultuře; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 23).
Article
20
In: Jahrbuch. Band 27/2020. -- ISBN 978-3-902740-34-2. -- S. 53-66
Annotation: Studie pojednává o H. Thomasovi, překladateli díla A. Stiftera do francouzštiny, o vybraných překladech (viz rozpis), a o jeho vlastní literární...
Book Chapter