By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 20. 3. 2011
Annotation: Rozhovor, mj. o nejnovější knize J. Moníka "Schweik it easy" a o autorově stipendijním pobytu v Hamburku.
Article
2
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [16], jaro 1983, s. [1]-[34]
Annotation: Dva rozhovory, které se občas protínaly ve svých zamyšleních. Oba vedl J. Štogr. První rozhovor s tzv. západním Němcem se více týkal politiky...
Article
3
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 15, 1959, č. 79, 3. 4., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o studijním pobytu Karola Rosenmbauma a Jiřího Hájka v Hamburku.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 9, listopad, s. 259
Annotation: O výstavě českých knih pro děti v Hamburku a Brémách.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 6, červen, s. 278
Annotation: Článek upozorňuje na kladný ohlas výstavy české dětské knihy v Hamburku a kritizuje komiksy v časopise Pionýr.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 101, 29. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o úspěšné výstavě českých knih pro děti v Hamburku a Brémách.
Article
7
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 74 (925), 28. 3., s. [3]
Annotation: Zpráva informuje o ukončení výstavy československé dětské knihy v Hamburku a její převezení do Brém.
Article
8
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 65 (916), 18. 3., s. [3]
Annotation: Zpráva informuje o výstavě v Hamburku.
Article