By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 25, 2014, č. 3, s. 59-86
Annotation: Rozhovor mj. o studiu bohemistiky v padesátých letech, pedagogickém působení J. J., jejím zájmu o autory 19. století či o současné situaci české...
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 17, 26. 4., s. 6
Annotation: Poznámka o vztahu města Havlíčkova Brodu a K. Havlíčka Borovského.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 18, 3. 11., s. 6
Annotation: Glosa k chystanému uzavření expozice K. H. Borovského v Havlíčkově Borové.
Article
4
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 16, 2006, č. 193, 19. 8., s. 7
Annotation: Glosa k opomenutí Havlíčkova jubilea v jeho rodišti, Havlíčkově Brodě i v Praze; v rubrice čtenářských dopisů.
Article
6
Annotation: Jubilejní sborník, s oddíly: Václav Zelený ve vzpomínkách své dcery, Slavnost Zeleného v Borové roku 1866, Poslanec Václav Zzelený, Václav...
Book
7
by Havlíček Borovský, Karel, 1821-1856, Jonáková, Anna, 1943-2016, Hájková, Jaroslava
Published Havlíčkova Borová : Obec Havlíčkova Borová, 2001.
Annotation: Kniha obsahuje texty K. H. Borovského: Král Lávra, Tyrolské elegie, Křest svatého Vladimíra, životopisnou studii, která se zabývá též okolnostmi...
Book
8
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 30, 2000, č. 5, 4. 10., s. 16-20
Annotation: Záznam debaty iniciované P. Pithartem a uskutečněné v létě 2000 v Muzeu Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Borové.
Article
9
In: Brněnský večerník. -- Roč. 17, 1986, č. 144, 25. 7., s. 5
Annotation: O památkách na K. H.
Article
10
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1972, č. 15, s. 5-6
Annotation: Studie o expozicích v Borové a v Havlíčkově Brodě, instalované Památníkem národního písemnictví.
Article
11
12
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 60, 1971, č. 191, 13. 8., s. 5
Article
13
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 59, 1970, č. 293, 11. 12., s. 5
Annotation: O Havlíčkově muzeu v Borové.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 26, 1970, č. 230, 29. 9., s. 3
Annotation: O muzeu v rodném domku K. H. v Borové.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 27, 23. 6., s. 5
Annotation: Poznámka o stavu rodného domu v Borové a domu v Havlíčkově Brodě v roce Havlíčkova výročí.
Article
16
In: Časopis Národního musea. Oddíl věd společenských. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 125, 1956, č. 2, s. 183-186
Annotation: Shrnující článek o situaci muzeí (počty, návštěvnost, financování). Z muzeí vztahujících se k literatuře zmíněn rodný domek Karla Havlíčka...
Article
17
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 106, 18. 9., s. 3
Annotation: O výpravě českých novinářů v programu "Pouti za Havlíčkem", ve dnech 15. a 16. září do Přibyslavi a Havlíčkovy Borové, zakončené u Žižkovy...
Article