By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 60, 2015, č. 3/4, s. 63-66
Annotation: Poznámka k monotematickému číslu, jenž je věnováno J. Jungmannovi; připojena obrazová příl. informačních panelů k osobnosti J. Jungmanna...
Article
2
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [46], 2014, č. 20, 13. 5., s. 7-9
Annotation: Reportáž z cesty z Berouna do Hudlic.
Article
3
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2013, č. 25/26, 11. 12., s. 6
Annotation: Reportáž z Hudlic a medailon k 240. výročí narození J. Jungmanna.
Article
4
In: Česká ves Hudlice u Berouna. -- s. 5-6
Annotation: Autorova předmluva k vlastivědné publikaci obsahující mj. oddíly: Hudlické rody (mj.: Jungmannové /s. 89-97, včetně dvou rodokmenů/); Jungmannův...
Book Chapter
5
by Patera, Evžen, 1920-
Published Praha : Tanga, 2009.
Annotation: Vlastivědná monografie; s autorovou Předmluvou (s. 5-6) a s kapitolami: Úvod; Jméno Hudlice; Vývoj sídliště; Demografie; Hudlické rody (mj.:...
Book
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 165, 17. 7., s. 23
Annotation: O 230. výročí narození J. Jungmanna a kulturních akcích pořádaných k jubileu v Jungmannově rodišti.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 202, 30. 8., příl. Salon, č. 232, s. 3
Annotation: Reportáž.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 185, 9. 8., příl. Čtení pro volné chvíle, č. 30, s. 1
Annotation: Reportáž, mj. o udržování památek po J. Jungmannovi.
Article
9
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 76, 1993, č. 2, s. 90-91
Annotation: Projev k slavnostnímu předávání fototypického vydání slovníku představitelům obecního úřadu a základní škole v Hudlicích.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 29, 1973, č. 183, 3. 8., s. 2
Annotation: O Jungmannově rodném domku.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 29, 1973, č. 166, 14. 7., s. 3
Annotation: O oslavách 200. výročí narození.
Article
12
In: Beseda naší vesnice. -- ISSN 0045-1770. -- Roč. 5, 1973, č. 28, 13. 7., s. 14
Annotation: O odhalení desky J. Jungmanna v Hudlicích v roce 1859; též o J. Barákovi.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 29, 1973, č. 11, 13. 1., s. 3
Annotation: O práci komise pro jungmannovské oslavy 200. výročí narození.
Article
14
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 58, 1971, č. 4, listopad, s. 239-241
Annotation: Popis domku v Hudlicích.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 25, 1969, č. 107, 8. 5., s. 3
Annotation: Reportáž z rodiště J. J.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 229, 20. 9., s. 2
Annotation: Zpráva o restauraci rodného domu Josefa Jungmanna v Hudlicích u Berouna.
Article
17
In: Časopis Národního musea. Oddíl věd společenských. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 125, 1956, č. 1, s. 103-106
Annotation: Shrnující článek o stavu muzeí v daném období. Z literárních muzeí zmíněny následující instituce: nově zřízena pamětní síň O. Zicha...
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 265, 14. 11., s. 2
Annotation: Zpráva o kulturních akcích, připomínajících osobnost J. Jungmanna.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 210, 9. 9., s. 2
Annotation: Zpráva o kulturních akcích, které připomněly osobnost J. Jungmanna.
Article
20
In: Právo lidu. -- ISSN 0862-5913. -- Roč. 50, 1947, č. 210, 9. 9., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o oslavách a otevření výstavy o J. Jungmannovi v Hudlicích.
Article