By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 15, 23. 9., s. 12
Annotation: Reportáž z literárního festivalu "Kvílení", který se konal v Jihlavě a byl věnovaný památce básníka M. Jelínka; v rámci festivalu byla pokřtěna...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s A. Kauerem, mj. o festivalu "Kvílení", kulturním životě a vztahu hudby a literatury; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 406-407
Annotation: Článek o působení knihovníka S. Rambouska ve funkci ředitele České veřejné knihovny v Jihlavě v letech 1921-1937.
Article
4
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 18, 2019, č. 13, 21. 3., s. 47
Annotation: Anotace divadelního představení V. Havla "Žebrácká opera", které uvádí Horácké divadlo Jihlava (premiéra 23. 3. 2019).
Article
5
by Šmahel, František, 1934-
Published Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2019.
Annotation: Monografie obsahuje historiografickou část věnovanou Basilejskému koncilu a Basilejským kompaktátům (jejich sepsání, projednání, ratifikaci...
Book
6
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 283, 6. 12., příl. Salon, č. 1101, s. [13]
Salon. -- 12. 12. 2018
Annotation: Rozhovor K. Smejkalové s R. Misikem u příležitosti jeho návštěvy Inspiračního fóra Ji.hlava.
Article
7
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 4, 4. 4.
Annotation: Souhrnná informační glosa o workshopech a seminářích lektorů Památníku písemnictví na Moravě na moravských středních školách - workshopech/seminářích,...
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 52, 19. 12., s. 6
Annotation: Zpráva o vydání CD Zbraslavská kronika. Představení nahrávky je spojeno s výstavou faksimile Zbraslavské kroniky a Gelnhausenova kodexu na jihlavské...
Article
9
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 15, 20. 9., s. 14
Annotation: Článek o Divadle otevřených dveří (DIOD), které sídlí v bývalých prostorách kina v budově TJ Sokol Jihlava; připojen rozhovor s vedoucím...
Article
10
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [25], 2015, č. 239, 13. 10., s. 10
Annotation: Rozhovor s majitelkou jihlavského antikvariátu Krmítko pro duši.
Article
11
In: Vzpomínkování. -- s. 5-6
Annotation: Autorova předmluva ke knižní podobě vzpomínkového seriálu Jihlavských listů o 50 místních zesnulých osobnostech (vybrané viz rozpis), doplněno...
Book Chapter
12
by Hoffmann, František, 1920-2015
Published Praha : Masarykův ústav - Archiv Akademie věd České republiky, Komise pro soupis a studium rukopisů, 2010.
Annotation: Výbor z prací vydaných v letech 1972-2006; obsahuje: Rukopisné sborníky horního práva; K dílu Jana z Gelnhausenu a jeho pokračovatelů v Jihlavě;...
Book
13
In: El Šat. -- S. 5-11
Annotation: Předmluva editorky Petry Knápkové; s předmluvou autora, medailonem autora (s. 67-68, s jeho fot.), bibliografií (s. 69-102), doslovy Radka Malého...
Book Chapter
14
In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských. -- ISSN 0507-1992. -- Sv. 16, 2008, s. 265-284
Annotation: Stať upozorňující na chyby v některých regionálních publikacích. S kapitolami: Články doc. PhDr. Jiřího Bednáře, CSc., o Kafkovi a Čapkovi...
Article
15
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 8. 12. 2005
Annotation: Kritická recenze na soubor povídek "Schůzky s erotikou" jihlavského nakladatelství Listen.
Article
16
17
by Krywalski, Diether, 1935-
Published Praha : Vitalis, 2002.
Annotation: Soubor studií, s autorovou předmluvou Vorwort (s. 7-10) a se statěmi (s řadou ukázek): Poesia Moraviae Mediaetatis (Die ältere deutschsprachige Literatur...
Book
19
In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských. -- ISSN 0507-1992. -- Roč. 10, 1996, s. 329-348
Annotation: Studie s částmi Úvodem, Celková charakteristika válečných ročníků, Výtvarníci časopisu, Vítr po únoru 1948, Autoři. V příloze (s. 349-353)...
Article
20
In: Alternativa. -- Roč. 1, 1994, č. 4, 8. 12., s. 7
Annotation: Medailón prozaika židovského původu - E. Sommera, rodáka z Jihlavy (1888 - zemřel r. 1955 v Londýně); zejména o jeho románu Templáři.
Article