By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2011, č. 3, září, s. 59-60
Annotation: Medailon; s připojenou poznámkou o možném setkání Havlíčka s Tylem v Jindřichově Hradci během Havlíčkovy deportace do Brixenu.
Article
2
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 4, 2007, č. 4, s. 37-39
Annotation: Studie.
Article
3
by Holát, Pavel, 1969-
Published České Budějovice : Pavel Holát vl. n., 2003.
Annotation: Monografie; s Úvodem (s. 8-16) a s částmi: Cestou života (s. 17-134); Cestou historie (s. 135-305, mj. s kapitolami: Místopis {Dějiny měst, osad...
Book
4
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 11, 2001, č. 82, 6. 4., příl. Náš domov, č. 14, s. 5
Annotation: Stať o historii knihtiskařského rodu od r. 1795 do současnosti.
Article
5
6
Published Jindřichův Hradec : Okresní muzeum, 1997.
Annotation: Katalog výstavy, s Úvodem (s. 3) a s kapitolkami: 200 let Landfrasovy tiskárny (Počátky Landfrasovy tiskárny, Alois Josef Landfras, tiskař a starosta...
Book
7
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 34, 1997, č. 2, s. 103-112
Annotation: Studie.
Article
8
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 34, 1997, č. 2, s. 133-135
Annotation: Studie.
Article
9
10
In: Jindřichohradecký vlastivědný sborník. -- ISSN 1210-6453. -- Sv. 7, 1995, s. 109-110
Annotation: Recenze; též o vztazích J. H. M. k Jindřichovu Hradci.
Article
11
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 32, 1995, č. 4, s. 285-286
Annotation: K 50. výročí smrti J. Č. v dubnu 1995; o prázdninových pobytech rodiny J. Č. v Jindřichově Hradci; s ukázkou z korespondence J. Č.
Article
12
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 31, 1994, č. 2, s. 122-123
Annotation: K otevření nové expozice s názvem knižní kultura v Jindřichově Hradci v roce 1993; se stručným přehledem dějin jindřichohradeckého tiskařství,...
Article
13
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 2, 1993, č. 185, 12. 8., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Historický obzor. -- ISSN 1210-6097. -- Roč. 4, 1993, č. 5, květen, s. 119
Annotation: Recenze; mj. stati: Fürbach František, o literatuře na dvoře pánů z Hradce; Mráz Zdeněk, o literárním J. Hradci.
Article
15
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 59, 1990, č. 3, s. 175-176
Annotation: Recenze 1. svazku nového vlastivědného sborníku, mj. s příspěvky o: Březan Václav, Florian Josef, Balbín Bohuslav, Noha Jan.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 9, 3. 3., s. 2
Annotation: O obsahu 4. a 5. čísla časopisu literárního klubu v Jindřichově Hradci.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 7, 18. 2., s. 12
Annotation: Esej o Jindřichově Hradci a poezii V. J. a: Mařík Kamil.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 27, 1971, č. 196, 19. 8., s. 3
Annotation: Referát o stejnojmenné výstavě v J. H.; dokumentuje i vztahy spisovatelů k městu.
Article
19
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 40, 1971, č. 3, s. 160-161
Annotation: O tamním průjezdu K. H. při cestě do Brixenu.
Article