By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká škola neexistuje. -- ISBN 978-80-7331-527-6. -- S. 8-10
Annotation: Předmluva ozřejmuje okolnosti autorova pobytu v komunistickém Československu.
Book Chapter
2
Published New York ; London : Routledge, 2020.
Annotation: Kolektivní monografie obsahuje studie zpracovávající vybrané otázky kategorie genderu a generace v Polsku, Československu (Česku), Sovětském...
Book
3
Published Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2019.
Annotation: První svazek slovníku disidentů (též českých, mj. i spisovatelů); se samostatným kontextualizačním úvodem pro každou zemi, kalendáriem a...
Book
5
online
DOI
In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis [online]. -- ISSN 2336-5730. -- Roč. 59, 2019, č. 1, s. 97-147
Annotation: Studie o profesní kariéře historičky M. Paulové, která se zabývala dějinami států bývalé Jugoslávie a na přání J. Bidla také Byzantskou...
Article
6
Annotation: Kolektivní monografie zkoumá podoby rodinné paměti třígeneračních rodin s emigrační zkušeností a příslušných biografických narativů;...
Book
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 41, 1. 10., s. 9
Annotation: Článek o cestopisných črtách z Jugoslávie R. Svobodové.
Article
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 10, 15. 5., s. 16
Annotation: Ukázka z pamětí, které J. Kolář aktuálně sepisuje. Šestá část se věnuje jeho práci v deníku Práce a cestování po podobně zaměřených...
Article
9
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2016, č. 54, s. 2542
Annotation: Studie, autor se věnuje zejména adaptacím děl "Jak vzniká divadelní hra a průvodce po zákulisí" a "Devatero pohádek"; připojen přehled inscenací...
Article
10
by Sovilj, Milan, 1981-
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016.
Annotation: Monografie se zabývá složitými československo-jugoslávskými vztahy bezprostředně před druhou světovou válkou a na jejím začátku; se Seznamem...
Book
11
by Škerlová, Jana, 1984-
Published Praha : Historický ústav AV ČR, 2016.
Annotation: Monografie na základě důkladného pramenného výzkumu a studia dobového tisku a také domácí i zahraniční literatury přináší nové pohledy...
Book
12
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2015, č. 53, s. 30-46
Annotation: Studie se věnuje přehledu inscenací Matky K. Čapka v (bývalé) Jugoslávii, zahrnuje období od konce 30. let do 70. let 20. století, především...
Article
13
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 49, 2. 12., s. 58-66
Annotation: Studie o životě a díle režiséra a scénáristy.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 209, 7. 9., příl. Orientace, s. x
Annotation: Recenze, ve které je mj. zmíněna L. Reinerová, která tuto epizodu svého života zamlčovala.
Article
15
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 28, 2013, č. 90, březen, s. 175-197
Annotation: Literárněhistorický cestopis věnovaný Demlovým cestám z let 1932-35 a textům s nimi spojenými.
Article
16
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 27, 2012, č. 86, březen, s. 129
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u její prózy Paní z ostrova aneb Pomalé skomírání monarchie v jejích poddaných (s. 123-129). Na s. 122 je otištěna...
Article
18
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2011, č. 35, březen, s. 108-114
Annotation: Studie podrobněji zmiňující čapkovské studie A. Korda-Petrovicové a Predraga Jirsaka; připojen soupis inscenací.
Article
19
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 22, 2011, č. 2, s. 157-167
Annotation: O vydané antologii jemu adresovaných dopisů 140 autorů z bývalé Jugoslávie a bývalého Československa a vzpomínka na kontakty s J. Seifertem;...
Article
20
by Šístek, František, 1977-
Published Praha : Historický ústav, 2011.
Annotation: Monografie, též o obrazu Černohorců v dílech českých autorů [viz rozpis osobností]; - s Úvodem (s. 7-14), s úvodní kapitolou O zdrojích, sekundární...
Book