By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 236, 9. 10., s. A4
Annotation: Zpráva o odhalení bust V. Havla v Litoměřicích (autorkou A. Kumstátová) a V Plzni-Křimicích (autorem J. Bocker).
Article
2
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 4, 1995, č. 97, 25. 4., příl. Kultura, květen '95, s. 20
Annotation: O jmenování S. Č. čestným členem Občansko-hospodářské besedy v Křimicích 11. 5. 1895.
Article
3
by Šimáková, Jitka, 1933-2000, Macháčková, Eduarda, 1930-2004
Published Praha : Divadelní ústav, 1970.
Annotation: S částmi Bibliografický soupis divadelních libret; Rejstřík her, Rejstřík teatrálií, Jmenný rejstřík a Místní rejstřík.
Book