By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 32, 2021, č. 2, 18. 6., s. 215-217
Annotation: Poznámky k básnické tvorbě I. Schneedorfera; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 217).
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 32, 2021, č. 2, 18. 6., s. 218-229
Annotation: Vzájemná korespondence I. Schneedorfera a E. Juliše.
Article
3
by Lukeš, Jan, 1950-, Valenta, Vladimír, 1923-2001
Published Praha : Galén, 2021.
Annotation: Knižní rozhovor J. Lukeše s V. Valentou o jeho životních a profesních osudech; s Jmenným (s. 97-99) a Názvovým rejstříkem (s. 100-101) a s bio-bibliografickými...
Book
4
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 35, 2020, č. 118, jaro, s. [129]-178
Bubínek Revolveru [online]. -- 18. 5. 2020
Annotation: Rozhovor s kanadským překladatelem, publicistou a editorem P. Wilsonem, který v letech 1967-1977 působil v Československu jako lektor angličtiny,...
Article
5
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 19. 8. 2019
Annotation: Nekrolog fotografky H. Wilsonové, která na konci 70. let emigrovala do Kanady.
Article
6
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 15, 2019, č. 55, duben, s. 11-14
Annotation: Vzpomínka na příležitostného prozaika J. Koubu u příležitosti jeho 65. narozenin; připojena Koubova povídka "Krb" (s. 12-14).
Article
7
In: Čechoslováci ve světě. -- S. 5
Annotation: Předmluva; s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
8
In: Příběhy půlnočního slunce. -- 4. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi s jeho fot.; s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
9
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2018, prosinec, s. 28- 33
Annotation: Projev.
Article
10
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 227, 23.-25. 11., příl. Ego!, roč. 4, č. 47, s. 18-22
Ego!. -- 23. 11. 2018
Annotation: Článek se věnuje tvorbě V. Ševely - českého ilustrátora a spisovatele, žijícího v Kanadě.
Article
11
In: Vital. -- ISSN 2336-8691. -- Roč. 12, 2018, č. 2, červen/srpen, s. [6]-10
Annotation: Rozhovor s V. Brabencem o minulosti, emigraci a životě po návratu do České republiky; připojena biografická poznámka.
Article
12
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 68, 2018, č. 3, s. 258-265
Annotation: Medailon exilového novináře a spisovatele R. Nekoly.
Article
13
14
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 23, 2017, č. [3], 28. 2., s. 60-61
Annotation: Rozhovor s českou honorární vicekonzulkou ve Victorii (Britská Kolumbie), emigrantkou žijící v Kanadě a zakladatelkou internetového knihkupectví...
Article
15
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 12, 2016, č. 10, s. 1
Annotation: Úvodník v čísle věnovaném literatuře původních amerických národů. Číslo obsahuje zejména ukázky ze světové literatury, které jsou doplněny...
Article
16
online
Webarchiv
In: Český dialog [online]. -- R. 2015, č. 1
Annotation: Článek o Českém a Slovenském sdružení v Kanadě a o Calgarských listech, čtvrtletníku, který sdružení vydává.
Article
17
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 11. 9. 2014
Annotation: Recenze na vlastní knihu autobiografických vzpomínek a korespondence s J. Škvoreckým.
Article
18
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 57, 2013, č. 204, 18. 10., příl. Víkend, č. 42, s. 6-9
Víkend. -- 18. 10. 2013
Annotation: Dopis Zdeně Salivarové k jejím 80. narozeninám, v němž jí autor děkuje především za práci pro exilové nakladatelství Sixty-Eight Publishers,...
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 19, 30. 4., s. 19
Annotation: O životě a díle spisovatele, filozofa a geologa J. K.
Article
20
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 28. 11. 2012
Annotation: Recenze na soubor cestopisných povídek Z. Kulhánkové "Narozena pod toulavou hvězdou".
Article