By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 18, 2021, č. 2, s. 92-96
Annotation: Přehled zpráv o kulturních akcích v Olomouckém kraji, mj. o výstavě "Stálá expozice básník slezského lidu Petr Bezruč (1867-1958)" v Červeném...
Article
2
In: Týnecké listy. -- Roč. 30, 2020, č. 6, červen, s. [43]
Annotation: Soubor zpráv z měsíce března; mj. o úmrtí M. Stingla, o konci časopisu Literární noviny a o otevření domku P. Bezruče v Kostelci na Hané.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 113, 16. 5., s. 4
Annotation: Článek o opraveném Červeném domku P. Bezruče v Kostelci na Hané, kterému je zde věnována expozice.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 54, 5. 3., s. 6, příl. Naše pravda, č. 9, s. IV
Annotation: Článek o akcích k ukončení výstavy "Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil", která se konala ve Slezském muzeu Opava. Rozloučení s výstavou...
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 242, 18. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 41, s. 4
Annotation: Článek o autorově přednášce na téma P. Bezruč v Kostelci na Hané v Červeném domku. Autor skládá hold dobrovolníkům a čtenářům P. Bezruče,...
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 200, 29. 8., s. 11
Annotation: Zpráva o stavu domku P. Bezruče v Kostelci na Hané; připojeny fotografie čtenáře L. Ludvíka.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 178, 3. 8., s. 2
Annotation: Článek o konečném rozhodnutí Olomouckého kraje, že se Červený domek P. Bezruče opravovat bude.
Article
8
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 3, s. 98
Annotation: Zpráva o tom, že se Červený domek P. Bezruče dočká oprav a zbourá se vedlejší bílý domek.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 251, 26. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 41, s. 4
Annotation: Poznámka autora k návštěvě Kostelce na Hané a především domu P. Bezruče; připojena fot. domu a sochy básníka.
Article
10
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 12, 2016, č. 44, červen, s. 23-24
Annotation: Úvaha nad vyjmutím Bezručova domu ze seznamu kulturních památek; autorka se rovněž zamýšlí nad významem Bezruče pro českou poezii. Ten spatřuje...
Article
11
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 2, 17. 2., s. 18
H7O [online]. -- 28. 1. 2016
Annotation: Komentář k vyjmutí domu P. Bezruče ze seznamu památek, autorka připomíná manifest V. Mrštíka, v němž protestuje proti pražské asanaci (1897).
Article
12
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 27, 2016, č. 3, 18. 1., s. 3
Annotation: Editorial se věnuje P. Bezručovi a vyjmutí jeho domu ze seznamu kulturních památek.
Article
13
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 27, 2016, č. 3, 18. 1., s. 32-33
Annotation: Článek se věnuje P. Bezručovi a vyjmutí jeho domu ze seznamu kulturních památek.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 4, 6. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 1, s. 3
Annotation: Úvaha o vyjmutí Bezručova domu ze seznamu kulturních památek.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 4, 6. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 1, s. 3
Annotation: Vzpomínka na seznámení s doktorem Losíkem, který autorovi zprostředkoval schůzku s P. Bezručem.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 4, 6. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 1, s. 3
Annotation: Úvaha o vyjmutí Bezručova domu ze seznamu kulturních památek.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 4, 6. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 1, s. 1
Annotation: Prohlášení Unie českých spisovatelů o vyjmutí Bezručova domu ze seznamu kulturních památek.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 1, 2. 1., s. 5
Annotation: Úvaha o vyškrtnutí tzv. Červeného domku P. Bezruče ze seznamu kulturních památek.
Article
19
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 21, 2016, č. 1, s. 42
Annotation: Prohlášení o nesouhlasu s vyškrtnutím tzv. Červeného domku P. Bezruče ze seznamu kulturních památek.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 300, 29. 12., s. 9
Annotation: Článek o domku v Kostelci na Hané, ve kterém žil posledních 20 let P. Bezruč. Ministerstvo kultury domek vyňalo ze seznamu kulturních památek.
Article