By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 13, 21. 6., s. 10
Annotation: Článek o dvou pomnících A. Jiráska - v Litomyšli (autor Vincenc Makovský) a v Příbrami (autor Václav Šára). Doplněno fotografiemi pomníků.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 140, 15. 6., s. 4
Annotation: Zpráva u fotografie výtvarného díla - srdce vytvořeného z vosku vyhořelých svíček.
Article
3
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 103, 2. 5., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 2. 5. 2012
Annotation: Článek o oslavě občanské společnosti v Litomyšli (28.-29. 4.). S fotografií L. Horáčka a P. Šabacha.
Article
4
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 17, 2011, červenec/srpen, s. 42-45
Annotation: Článek o J. Váchalovi v rubrice Historie domu.
Article
5
by Kubíček, Jaromír, 1938-
Published Pardubice ; Svitavy ; Brno ; Hradec Králové : Krajská knihovna : Městská knihovna : Muzejní a vlastivědná společnost : Studijní a vědecká knihovna, 2011.
Annotation: Bibliografický soupis (5978 zázn.), mj. s oddíly: Kulturní život (s pododdílem Jazyk a literatura); Národopis (s pododdílem Lidová slovesnost);...
Book
6
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 4, 2010, č. 9/10, 14. 9., s. 33
Annotation: Článek o encyklopediích osobností Prahy 5 a knize o Litomyšli.
Article
7
In: Pomezí Čech, Moravy a Slezska. -- Sv. 11, 2010, s. 136-146
Annotation: Životopisná studie, mj. ke kronikářským zápiskům o Litomyšli z Kudějovy pozůstalosti; s oddíly: Několik poznámek o životě a díle; Kudějova...
Article
8
In: Pomezí Čech, Moravy a Slezska. -- Sv. 11, 2010, s. 72-125
Annotation: Studie s oddíly: Metodické poznámky; 1 Historik města; 2 Zdeněk Nejedlý v kulturním životě meziválečné Litomyšle; 3 Zdeněk Nejedlý a Litomyšlané...
Article
9
In: Cestopisy. -- s. 7-25
Annotation: Úvodní studie (též o dalších autorech cestopisů: M. Kabátníkovi, J. Kořenském a Z. M. Kudějovi); - soubor obsahuje cestopisy: Cesta do Itálie...
Book Chapter
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 5, 5. 3., s. 24
Annotation: Článek o hrobě M. D. Rettigové v Litomyšli.
Article
11
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 140, 16. 6., s. B6
iDnes.cz [online]. -- 16. 6. 2008
Annotation: Zpráva o výstavě k životu a dílu J. Váchala, uspořádané v rámci letošního ročníku festivalu Smetanova Litomyšl.
Article
12
by Skřivánek, Milan, 1939-
Published Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, 2008.
Annotation: Studie napsaná v r. 1989 jako rozšířená verze autorovy práce: Pojetí dějepisu na piaristických školách v Litomyšli (1984); s Úvodem (s. 5-6)...
Book
14
by Kaše, Jiří, 1946-
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2008.
Annotation: Katalog; s obrazovou částí (s. 47-96) a s uvedenými úvodními studiemi (s fot. a obr. doprovodem).
Book
15
by Klimešová, Hana
Published Litomyšl : Regionální muzeum, 2008.
Annotation: Kniha vydaná k stejnojmenné výstavě v Regionálním muzeu v Litomyšli; s předmluvou: Místo úvodu... výzva Litomyšlanům (s. 10-11) a s kapitolami:...
Book
16
by Štěpánová, Irena, 1948-
Published Praha : Mladá fronta, 2008.
Annotation: Monografie soustřeďující se především na mimoliterární aktivity T. N. a její osobní život; s kapitolami: Svět bájí a zlatých snů; Malé...
Book
17
In: Pomezí Čech, Moravy a Slezska. -- Sv. 8, 2007, s. 281-286
Annotation: Zpráva o nálezu rukopisné poznámky o Litomyšli v jednom ze španělských tisků z počátku 16. století.
Article
18
In: Pomezí Čech, Moravy a Slezska. -- Sv. 8, 2007, s. 297-311
Annotation: Přehledná bibliografie regionální literatury, mj. též k níže uvedeným autorům.
Article
19
In: Pomezí Čech, Moravy a Slezska. -- Sv. 7, 2006, s. 9-11
Annotation: Životopisný medailon J. Růžičky u příležitosti jeho 80. narozenin.
Article
20
In: Litomyšl. -- s. 19-20
Annotation: Autorův úvod k vlastivědnému historicko-kulturnímu průvodci Litomyšlí (mj. o uvedených osobnostech s městem spjatých); s doslovem Myšlenky...
Book Chapter