By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2009, č. 25/26, 10. 12., s. 8
Annotation: Článek o pobytu J. W. G. v Mariánských Lázních.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 268, 18. 11., příl. Dům & Bydlení, s. 4-7
Annotation: Článek-rozhovor o bydlení v Mariánských Lázních.
Article
3
In: Die Verwandlung. -- ISBN 978-80-86911-18-2. -- R. 2007, s. 35-44
Annotation: Studie; s biografickou poznámkou o autorovi (s. 45) a anglickým resumé (s. 45).
Article
4
by Švandrlík, Richard, 1934-
Published Mariánské Lázně : Art Gallery Nataly : Městské muzeum, 2005
Annotation: Vlastivědná publikace, s oddíly: Historie Židů v Mariánských Lázních (s. 3-55, mj. s kapitolou Doba rozkvětu židovské komunity /1884-1938/,...
Book
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 5, květen, s. 23
Annotation: Článek.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 182, 7. 8., s. 14
Annotation: Biografická poznámka; k otištěné povídce Hodina lásky v Mariánských Lázních.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 161, 13. 7., příl. Salon, č. 175, s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor; připojena informace o osmidílném seriálu Milovaní, ve kterém Z. Pavelka rozpráví s V. Páralem o slavných hostech Mariánských Lázní...
Article
8
In: Brilantní valčík. -- s. 129-132
Annotation: Příběh lásky F. Chopina k M. Wodzynské (spjatý s Mariánskými Lázněmi), zpracovaný na základě historických faktů.
Book Chapter
9
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 7 (12), 2000, č. 2, s. 293-308
Annotation: Studie s kapitolami I. Historische und autobiographische Elemente (1. Sorrento, 2. Marienbad), II. Erzählstruktur und ästhetische Realisierung.
Article
10
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 27, 1991, s. 299-300
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 39, 1983, č. 304, 24. 12., s. 7
Annotation: O vztahu J. W. G. k Ulrice von Levetzow, spjatém s jeho pobytem v Mariánských Lázních.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 36, 1980, č. 86, 11. 4., s. 5
Annotation: O pobytech J. W. G. v Mariánských Lázních a o jeho vztahu k Ulrice von Levetzow.
Article
13
In: Týdeník aktualit. -- ISSN 0139-5564. -- Roč. 9, 1976, č. 3, 12. 1., s. 7
Annotation: Stať.
Article
14
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 41, 1974, č. 39, 16. 9., s. 4
Annotation: O pobytu N. V. G. v Mariánských Lázních.
Article
15
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 29, 1973, č. 292, 8. 12., Nedělní příloha Praha, č. 49, s. 4
Annotation: O pobytu v Praze a v Mariánských Lázních na přelomu let 1923 a 1924.
Article
16
by Šimek, Milan, 1928-1998
Published Praha : Ústav pro výzkum kultury, 1973.
Annotation: O pobytu M. Gorkého v Mariánských lázních v letech 1923-24.
Book
17
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 51, 1970, č. 124, 28. 5., s. 5
Annotation: O památníku M. G.
Article
18
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 14, 1969, č. 4, červenec, s. 167-171
Annotation: O pobytech N. S. L. v letech 1862, 1875 a 1884.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 47, 1967, č. 228, 19. 8., s. 3
Annotation: O jejich pobytech.
Article
20
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 16, 1966, č. 38, 24. 9., s. 34
Annotation: O pobytu J. W. G. v Mariánských Lázních; rovněž o Ulrice von Levetzow.
Article