By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 81-94
Annotation: Studie pojednává o tematizaci Podkarpatské Rusi v české literatuře od dvacátých let 20. století po konec let čtyřicátých, v níž lze sledovat...
Book Chapter
2
by Zavadilová, Barbora, 1994-
Published Praha : Společnost přátel Podkarpatské Rusi, 2019.
Annotation: Literární reportáž z cesty na Podkarpatskou Rus; s poznámkou o občanském sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi (přední záložka),...
Book
3
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 59, 2019, s. 23-26
Annotation: Článek o Podkarpatské Rusi, ve kterém jsou mj. zmíněna literární a filmová díla zobrazující tuto oblast a osobnosti, které odsud museli odejít.
Article